HENKISEN KASVUN KOLME SUURTA ASKELMAA

 Lukiessasi tätä tekstiä sinun on syytä pitää mielessä, että kaikki sanalliseen muotoon saatettu on luonteeltaan aina viitteenomaista. Tämäkään sanoma ei ole tarkoitettu uskomalla uskottavaksi, ainoastaan virikkeeksi ajattelullesi. Kasvakoon sinun oma totuutesi sen myötä, mitä syvyytesi kykenee ja tahtoo ottaa vastaan.

Missä sinä olet?

Lähtökohtasi tarkoittaa omaa sisäistä tilaasi tässä ja nyt, sinua sellaisena kuin olet. Harvemmin tosin sellaisena, kuin luulet olevasi, tai toiset katsovat sinun olevan. Käsityksemme itsestämme ja toisistamme ovat useimmiten varsin pintapuolisia, etenkin ollessamme nuoria. On kuitenkin tarpeen tehdä itsensä suhteen perusteellinen inventaario, ennen kuin astuu ensimmäistäkään varsinaista askelmaa. Tarkoituksena on rakentaa riittävän luja perustus, jolta voi ponnistaa ylöspäin. Perustaa voit etsiä katselemalla itseäsi ikään kuin vieraana tarkkailijana:

-          mitä sinä arvostat muissa: ulkoista olemusta, tietoa, taitoja, oppiarvoa, asemaa, ymmärrystä

-          entä mitä et voi sietää toisissa?

-          mitä arvostat itsessäsi: ulkonäköäsi, tietämystäsi, taitojasi, uraasi, suhtautumistasi muihin, asennettasi elämään, ahkeruuttasi, harkitsevaisuuttasi, impulsiivisuuttasi, tunnevoimaasi

-          mitä et voi sietää itsessäsi?

-          miten reagoit eteen tuleviin asioihin: tuntein, ajatuksin vai ryhtymällä oitis toimintaan.

-          millaisena näet oman luonteesi: rauhallinen, kärsimätön, vetäytyvä, esiin pyrkivä, palveleva, opastava, taisteleva, johtavaan asemaan etsiytyvä, jne.

-          oletko mielestäsi rehellinen toisille ihmisille – entä itsesi suhteen?

-          mistä syistä katsot tulleesi sellaiseksi kuin olet: omista sisäisistä lähtökohdistasi, ulkoisista olosuhteista ja tapahtumista, niiden yhdistelmistä, täysin sattumalta.

-          miksi haluat edistyä sisäisesti: haluat nousta toisten yläpuolelle, haluat saada voimakkaita virikkeitä ja kokemuksia, haluat paeta arjen ikävyyksiä, maailma ei tarjoa sinulle mitään sisäisesti tyydyttävää.

Tässä vain joitakin mahdollisia kysymyksiä, joita sinun olisi hyvä asettaa itsellesi ja koettaa sitten vakavasti ja rehellisesti pohtia niitä, että oppisit jossakin määrin tuntemaan lähtökohtasi. Kun analysoit itseäsi, voit tietenkin kirjoittaa ylös ajatuksiasi ja palata niihin uudestaan, mikäli jokin oivallus on tuonut uutta valoa. Ei ole tarpeen esitellä ajatuksiaan muille, ellei sellainen avoimuus olennaisesti kuulu persoonallisuuteesi. Ja mikäli haluat ajatuksiasi esitellä, älä tee sitä saadaksesi aineksia egosi kasvuun.

Voit lähteä siitä, että maailma on suuri sielujen, eli yksilöllisten tietoisuuksien koulu, joka ei ole muodostunut ja sattumalta eikä turhan vuoksi. Ja niin kuin maailma on muodostunut, niin muokkautuu myös sinun sielusi suhteellisen elämän suuren näytelmän hedelmistä, vaikka sen perimmäinen olemus viime kädessä nojaisikin hengen ehdottomuuteen.

Voi olla hyväksi käydä omaa elämää läpi niin pitkältä ajalta kuin sitä muistaa ja antaa tuntemusten nousta esiin pyrkimättä selittelemään niitä puhki. Tuntemukset ovat pakkautunutta psyykkistä energiaa, joten on hyvä vain katsella niitä tietoisesti ja antaa niiden sitten purkautua. Älä syyttele ketään, sillä ikävyydet ja vaikeat asiat kuuluvat niiden koettaviksi, jotka ovat valmiita käymään sellaisten yli. Älä takerru traumaattisiinkaan asioihin, sillä on aivan turhaa elävöittää sellaista, jossa ei enää elämää ole. Ihmisen mieli kietoutuu helposti ikäviin asioihin ja alkaa heijastaa niitä varjoiksi tulevaisuuteensa, johon ne eivät kuulu. Eilisen epäonnistumisen ei tarvitse johtaa samaan huomenna. Käy illalla läpi päivän tapahtumat selittelemättä mitään parhain tai pahoin päin, ja anna niiden sitten mennä. Voit tietenkin hiljaa itseksesi pyytää voimaa ja viisautta kohdatessasi taas uuden päivän haasteet. Kaikki voima ja viisaus asuvat sinun syvyyksissäsi. Sieltä ne kerran voivat tulla esiin, kunhan olet kokenut koettavaksi tarkoitetun, ja raivannut kokoelmistasi kaiken turhanpäiväisen.

 

Oletko mahdollisesti valmis astumaan ensimmäiselle portaalle?

 

ENSIMMÄINEN ASKELMA

Olet varmaan kerännyt sen verran rohkeutta ja itsetuntemusta, että uskallat kohdata asteen verran vaativampia sisäisiä haasteita. Muista, ettei tässä ole kyseessä minkään maallisen uran rakentaminen, vaan oman tietoisuutensa puhdistaminen, laajentaminen ja syventäminen siten, etteivät ulkonaiset vetovoimat voi enää pitää sitä niin tiukassa otteessa kuin on yleistä ihmisen mielen suhteen.

Periaatteessa sinä voit sisäisesti kohota aina siihen tiedostamisen tilaan saakka, missä maailman vetovoima ja hengen kaipauksesi ovat yhtä voimakkaat. Kukaan ei tietenkään voi suorittaa mitään sisäistä työtä sinun puolestasi eikä kantaa sinua sylissään. Vain sinä itse voit rakentua omiksi portaiksesi.

Älä pelkää yrittää, sillä elämässä ei todellisuudessa ole mitään pelättävää. Tuomarisi asuu syvyyksissäsi ja tuntee sinun mahdollisuutesi mahdottomuutesi. Tee joka hetki parhaasi, enempää tai vähempää ei sinulta kukaan vaadi.

Mikäli olet taipuvainen miettimään asioita perin pohjin, niin ajattele paljon ja anna sitten ajatustesi rauhassa kypsyä siihen ymmärrykseen, joka kulloinkin on saavutettavissasi. Mutta älä sentään kuvittele, että kykenet parhaimmallakaan ajattelullasi saavuttamaan totuutta, koska totuuden suora kokeminen tapahtuu kaukana aistimusten, tunteiden ja ajattelun tuolla puolen.

Älä hätäile, äläkä hätäänny vaikka päivät ja vuodet vaihtuvat. Anna ajan ja ajallisen tehdä tehtäväänsä sinun kypsyttämisessä, kunnes se alkaa työntää sinua itsestään ulos sisäistä itseäsi kohden.

Paikanna pelkosi, jotka asuvat sinun mielesi syövereissä ja ruumiisi hermosolmukkeissa. Pelko panee ihmisen turvautumaan toisiin ihmisiin ja yleisesti hyväksyttyihin kiintoajatuksiin, niin sanottuihin totuuksiin.

Nosta ne kaikki mielesi pöydälle ja katso rohkeasti, kestävätkö ne sinun tietoisuutesi tulta. Jos saat muokattua omia käsityksiä sinua tyydyttävään muotoon, ei sinun tarvitse oitis yrittää käännyttää toisia ihmisiä samoihin uomiin. Ajatustesi oivallisuus punnitaan siinä, mihin ymmärryksen asteeseen ne tietoisuutesi kantavat. Ajatusmuotojen määrä sinänsä ei kerro vielä paljonkaan todellisen elämänymmärryksen laadusta.

Tällä askelmalla sinun olisi hyvä lopettaa kaikki puheet väistämättömästä kohtalosta – niin hyvästä kuin pahasta – aavistanethan jo viisaan Siirakin tapaan, että ”aikanaan kaikki osoittautuu varsin oivalliseksi”. Elämän rakennusainekset ja ulkonaiset puitteet ovat vain ja ainoastaan sitä varten, että kunkin yksilön sisäinen olemus saisi ravintoa ja puhkeaisi kerran arvoiseensa kukintoon.

Et voi, eikä sinun tule edes yrittää elää kenenkään toisen elämää – tässä omassasi löytyvät kaikki mahdollisuudet, kunhan vain jaksat kaivaa ne esiin.

Jos huomaat edistyneesi jossakin suhteessa, niin älä milloinkaan odota palkkiota mistään suunnasta - ei maailmalta, saati sen tuolta puolen - sillä odotus tekisi sinusta sen kuuluisan ”kauppiaan kaltaisen”. Ole tyyni ja tyytyväinen kohdatessasi sitä, mitä sinun on määrä kohdata, koska siinä kaikessa on kätkettynä sinun mahdollisuutesi kohota sisäisesti yhä korkeammalle.

Mikäli olet taipuvainen tuntemaan voimakkaasti, on sinun syytä varoa, ettet samastu liiaksi maailman ikäviin tapahtumiin ja koeta epätoivoisesti muuttaa omaa, tai toisten ihmisten elämänolosuhteita uskomalla siihen psykologiseen harhaoppiin, että henkinen elämä olisi mahdollista ainoastaan mukavissa ja suotuisissa puitteissa. Näin ei ole eikä tule olemaan. Mutta kerran tulee sinun tietoisuutesi ja tahtosi vakiintumaan siten, ettei mikään ajallinen voi sinua enää horjuttaa.

Ole varovainen tulkitessasi sinussa mahdollisesti herääviä sisäisiä kokemuksia. Muista, että mielesi syvyydet voivat tuottaa hyvin monenlaatuisia ilmiöitä, joille tietämättömät ihmiset antavat usein ylevämpiä nimityksiä kuin mitä ne todellisuudessa ansaitsisivat. On turha pyrkiä väkipäisesti psyykkisiin näkemyksiin, koska sellaisen asteittaiset avautumiset saattavat helposti mielikuvituksesi lentoon, ja näkemyksesi vääristyvät ottaessaan mukaansa mielesi syövereihin kutoutuneita odotuksia, toiveita tai pelkoja. Joten älä muodosta liian varmoja kantoja herkistyvän mielesi näkemysten pohjalta, sillä voit olla varma, että totuus löytyy vasta kaikkien muotojen, mielen, sekä siihen kuuluvien tunteiden ja ajatusten tuolta puolen.

Mikäli sisäiset tuntemukset eivät ole sinulle luonteenomaisia, älä yritä saavuttaa niitä pakonomaisesti, sillä sinun tiesi kulkee mahdollisesti puhtaan ajatuksen kautta yhä syventyvään ymmärrykseen, ja siitä asioiden ydinolemuksen intuitiiviseen tiedostamiseen.

Jos taas haluat lähinnä asettaa itsesi toiminnan kautta ihmisten hyväksi, niin antaudu toimiisi täydellisesti, sillä antaumus on todennäköisesti juuri sinun polkusi tässä ja nyt.

Kanna tyytyväisenä kaikki se, minkä tiedostat kuuluvan kannettavaksesi. Auta silloin kun apusi on tarpeen ja luonnollista. Älä anna mielesi ylpistyä mistään, sillä aikanaan parhaimmatkin saavutuksesi osoittautuvat varsin vähäpätöisiksi.

Mikäli olet valmis valittamatta ja iloisin mielin kantamaan kaikki elämän eteesi asettamat taakat, saatat hyvinkin olla oikeutettu astumaan toiselle portaalle.

 

 

TOINEN ASKELMA

Tällä askelmalla pysyminen ja toimiminen edellyttävät sitä, että kykenet seisomaan omilla jaloillasi sekä ulkoisten että sisäisten asioiden suhteen. Vastuun kantaminen tavanomaisista omista asioistasi tulisi jo olla itsestäänselvyys, samoin kuin rehellisyys, joka ei tietenkään oikeuta öykkärimäiseen käytökseen tai ylimielisyyteen toisia kohtaan. Tärkeintä on omien jalkojen löytäminen aineettomissa asioissa. Sinun tulee uskaltaa tarkastella kaikkea eteesi tulevaa oman tietoisuutesi valossa ja poimia siitä ne ainekset, joilla katsot olevan pysyvää merkitystä.

Tämä ei tarkoita sitä, ettet kuuntelisi ketään, tai tutustuisi kirjallisiin lähteisiin, vaan sitä, että keität kaiken löytämäsi omassa kattilassasi ennen kuin hyväksyt ne omiin ajatusrakennelmiisi. Henkisen erotuskyvyn kasvu ei tietenkään saa johtaa suvaitsemattomuuteen, vaikka se todennäköisesti aiheuttaa muutoksia ns. ystäväpiirissäsi. Ystävyys perustuu useimmiten samankaltaisiin arvostuksiin – ja jos omat elämänarvosi ovat käyneet läpi suuria muutoksia, jää moni aikaisempi ystävyyssuhde vaille kestävää pohjaa.

Saatat usein tuntea vieraantumisen tunnetta ja syyllisyyttä, mutta tiedostat samalla, ettei paluuta entiseen ole. Henkiset polut ovat yksinäisiä, ja monet kulkijat etsivät tukea ja opastusta – pettyen useimmiten pahasti.

Heikkoina hetkinäsi saatat epäillä, että sinussa ei enää ole edes rakkautta. Mutta voit olla varma siitä, ettei rakkaus ole kadonnut minnekään – ainoastaan tavanomainen riippuvuussuhteisiin ja vastavuoroisuuteen nojaava vetovoima on heikentynyt alkaakseen mielen syvyyksissä kypsyä todelliseksi rakkaudeksi, joka ei enää katso henkilöön. Sen valossa kykenet ymmärtämään elämän syvät tarkoitusperät kunkin yksilön kohdalla.

Ole iloinen murheellisuudestasi, niin kohoat nopeasti sen yli. Maailman tarjoamien virikkeiden merkityksen häipyminen aiheuttaa tilapäistä alakuloisuutta ja vaikeuksia ryhtyä ulkonaisiin toimiin. Anna pilvien mennä ohitse ja pidä mielesi valoisana ja valppaana, sillä kyseessä on vain alitajuinen mielesi, joka heijastaa aiemmin omaksumiasi reagointitapoja kuoletettavaksesi.

Alat ymmärtää, mitä ”köyhät hengessä” tarkoittaa: sitä että aineellinen ja psyykkinen yltäkylläisyys ei merkitse paljonkaan silloin, kun mielen tyyneys ja harmonia on saavutettu. Tiedät myös, ettei konkreettinen luopuminen ulkonaisista asioista johda minnekään, sillä henkisten todellisuuksien kanssa ei käydä anekauppaa. Ulkonainen ja sisäinen ”varallisuutesi” on sitä varten, että oppisit käyttämään viisaasti ”leiviskääsi” – niin että henkisyys nousee esiin ihmisissä ja heidän keskuudessaan.

Jos suurimmat hengen lähettiläät olisivat ajatelleet sitä, hyväksytäänkö heidät vai ei, olisi heistä tullut pahaisia kyläpoliitikkoja. Tämä askelma edellyttää kestävyyttä ja rohkeutta, kaikkien kainalokeppien ja kaiteiden poisheittämistä, itsensä hyväksymistä lähtökohtaisesti sellaisena kuin on, sekä hellittämätöntä pyrkimystä siihen, minkä sanotaan olevan ihmiselle mahdotonta.

Monet puhuvat itsensä kadottamisesta ennen kuin he ovat itseään edes löytäneet! Tässä vaiheessa sinussa kasvaa syvä tuntemus persoonallisen minäsi merkityksestä: millaista sisäisen olemuksen tehtävää tai roolia se on tarkoitettu toteuttamaan, millaisin keinoin ja reunaehdoin; mitkä ovat sen pahimmat kompastuskivet ja luonteen heikkoudet, joiden kitkeminen terveen tarkkailun kautta kuuluu luonnollisena osana sinun jokapäiväisiin toimiisi.

Muista, että minäsi on suurelta osin sinun omien kokemustesi ja ympäristötekijöiden luoma, historiallinen kooste vailla itsenäistä pysyvyyttä. Suuri osa sen ominaisuuksista on taipuvaista värittämään ja vääristämään havaintojasi, joten sinun on tarkattava niin toimiasi kuin toimettomuuttasi.

Sinulla ei ole muita pelättäviä kuin omat heikkoutesi, mutta nekin ovat ajan mittaan korjattavissasi. Ole armollinen itseäsi kohtaan, ettet kovettuisi myös toisten suhteen, tai painaisi heikkouksiasi verhon taakse, mistä ne yllättävät sinut silloin, kun tietoisuutesi hetkellisesti herpaantuu. Muista, että olet yhä erehtyväinen, eikä tahtosi ole horjumaton, koska se vielä nojaa inhimilliseen, ehdolliseen ymmärrykseen.

 Voimiisi luottaen saatat nyt olla valmis kohottautumaan kolmannelle askeleelle.

 

KOLMAS ASKELMA

Katsahda vielä lyhyesti taaksesi. Mitä on jäljellä sinun persoonallisesta minästäsi? Aiotko pitää siitä kauankin kiinni? Pitävätkö maalliset velvoitteet sinua yhä otteessaan? Tunnetko ajautuneesi täysin irralleen tavanomaisen elämän viehtymyksistä?

Onko epärehellisyydestä tullut sinulle mahdottomuus? Oletko oppinut selvästi ymmärtämään, mitä Paavali tarkoitti sanoessaan, että hän olikin vahva ollessaan heikko? Ovatko vallan ja kunnian pyrkimykset kadonneet mielestäsi? Älä haikaile niiden perään rakentamaan motivaatioita toiminnoillesi, sillä sisässäsi tiedät, etteivät ne voi sinua enää tyydyttää.

Odotatko jotakin tietämättä kuitenkaan mitä? Ole kärsivällinen, sillä elämä itsessäsi kyllä tietää, mitä sinä tarvitset ja antaa sinulle kaiken, kunhan olet valmis ja vapaa ottamaan sen vastaan.

Tiedätkö todella, mitä olisi olla lasten kaltainen? Mieleltään taka-ajatukseton, valmis toimimaan suoraan sisäisestä välttämättömyydestä käsin, luovaa perusvoimaa käyttäen. Ani harvat ovat tulleet lasten kaltaisiksi – aivan liian monet jääneet laiskuuttaan lapsellisiksi.

Todelliset lasten kaltaiset eivät tarvitse motiiveja toimilleen, he vain toteuttavat sisässään olevan välttämättömyyden, persoonattoman tahdon – sen, joka on tullut vahvaksi sinun oman tahtosi tultua heikoksi!

Älä luule, että jokin ulkopuolinen täyttäisi persoonallisten piirteittesi väistymisen jättämän tyhjiön. Kaikki arvokas on syvällä sisäisyyksissäsi, kunhan karistat pois kaikki persoonalliset rajoitukset.

Tiedä, että sinun persoonallinen minäsi on vain kohtu, jossa todellinen olemuksesi on voinut kasvaa ja kypsyä kaiken ihmisyyteen kuuluvan suhteen. Niin pian kun lapsesi on valmis syntymään, tapahtuu se hengen ikuisesta välttämättömyydestä. Puhdas tietoisuus syvyyksissäsi on aina valmiina ja lahjoitettavaksi sinulle, kunhan kaikki pyyteesi ovat väistyneet sen tieltä. Ole iloinen ja kärsivällinen, äläkä odota mitään, sillä mitä sellaista voisit vaatia, jota ikuinen todellisuus sinussa ei jo tietäisi?

Henkisen kasvun kolmatta askelmaa ei sanoin voida paljonkaan kuvata, koska tilan tarkoituksena on toimia porttina kuvattavissa olevan ja kuvaamattoman välillä, tyhjänä ja tyhjentyvänä tilana sisäisyyksissäsi. Alati uutena astiana, johon uusi viini voidaan turvallisesti, ilman turmeltumisvaaraa kaataa.

KÄRSIVÄLLISYYTTÄ JA MENESTYSTÄ SISÄISELLE POLULLESI!

Lisää kirjoituksia ks.

https://www.netikka.net/studiomielty/kotis8.html