salutet.jpg

Oikean käden ojentaminen ei ole mikään uusi tervehdysmuoto, saati Saksan kansallissosialistien keksintö. Se ei liioin ollut roomalaisten sotilaiden yleisessä käytössä, vaikka kuvan vasen yläosio sellaisesta todistaisikin. Kuva on maalattu vasta 1784, ja sen tervehdystapa on taiteilijan itsensä keksintöä.

Amerikassa on oikeaa kättä ojentaen tervehditty lippua jo 1800-luvun lopulta. Tapaa on siellä nimitetty Bellamy-tervehdykseksi.

Italian fasistit ottivat kyseisen tervehdyksen käyttöön v. 1920, mutta muutama vuotta myöhemmin se sai negatiivisimman leiman saksalaisen natsijohdon määrätessä sen symboloimaan omaksumaansa aatesuuntaa v. 1926. Sen jälkeen elettä on kutsuttu yleisesti Hitler-tervehdykseksi, joka on antanut hyvin vahvan ja pysyvän leiman ihmiselle muutoin varsin luontevalle käden heilautukselle.

Stalin, Mao ja Saddam Hussein omaksuivat hyvin samantapaisen käden ojennuksen yhdeksi valtansa symboliksi.

Eleen luontevuutta oikeakätisen valtaväestön keskuudessa kuvannee kuvasarjan keskellä oleva, varsin tuore otos nuorten musiikkifestivaaleilta sekä alaosan esimerkki siitä, että tervehdys onnistuu aivan helposti pieneltä bulldoggiltakin.