Saattaa hyvin olla niin, että psalmin kirjoittajan alkuperäinen tarkoitus oli puhua mielestä, jossa ajatukset ja tunteet vaihtelivat häiritsevään tapaan.

Mikäli kuitenkin kyseessä olisi mieltä syvempi olemus eli sielu, voisi sen levottomuuden takana olla pyrkimys vauhdittaa persoonan ulkoista toimintaa. Sisäinen olemus tahtoisi työntää persoonallista edustajaansa kokemaan elämää saadakseen sen kautta itseensä jotakin uutta, tietoisen elämän kasvun kannalta tarpeellista.

Toisaalta taas sielu saattaisi yrittää kääntää ulkoisiin asioihin suuntautuneen persoonan huomion sisäänpäin kypsyttämään kokemaansa ja havainnoimaan sitä, mitä hänessä kunakin hetkenä tapahtuu.

Jossakin vaiheessa levottoman sielun pyrkimyksenä voisi olla se, että ihminen irrottaa mielensä kaikesta kokemastaan ja kokijasta luoden siten tilaa ja avaruutta itseensä, että jokin rajoittamaton saattaisi astua sisään.