kateus.jpg

Jotkut harvat ja valitut ovat silloin tällöin väittäneet nähneensä pieniä vihreitä miehiä - ehkä marsilaisia miehiä, jotka kadehtien tiirailivat maan naisten kauneutta.

 Vihreät miehet voisivat tietenkin olla vain pienikokoisia miehiä, jotka tuntevat ankaraa kateutta runsaamman fyysisen varustuksen saaneita kohtaan.

***

Miksi ylipäänsä väitetään, että ihminen voi tietynlaisen tunteen voimasta värjäytyä vihreäksi?

Eihän sellaisesta ole mitään näyttöä. Ihminen saattaa punastua, kalveta tai ruskettua, joissakin vakavissa tiloissa jopa sinistyä, mutta vihreäksi häntä on ilman ulkoisia väriaineita vaikea muuttaa (muuten kuin ehkä poliittisen suuntauksen puitteissa).

***

Uskotaan (ainakin uskotellaan), että vihreän kateuden juuret löytyvät antiikin Kreikasta, jossa oli havaittu mustasukkaisuuden lisäävän sapen eritystä - ja sapen värihän tiedetään vihreäksi.

Mutta tuskinpa kreikkalaisetkaan sentään vihreiksi muuttuivat, vaikka kirjailija Sappho käyttikin ilmaisua jo 700-luvulla eKr.

Kirjallisuuden kautta käsitteen katsotaan levinneen ainakin saksan, englannin, portugalin, italian ja suomen kieliin.

***

Useat vertauskuvalliset ilmaukset pohjautuvat luonnollisiin ilmiöihin. Kateuden vihreydelle ei kuitenkaan löydy luonnollista vastaavuutta. Eihän sanota, että keväällä luonto puhkeaa kateudesta vihreäksi, tai että havupuut ovat ympäri vuoden kateudesta vihreitä.

***

Kateutta tai mustasukkaisuutta ilmaisevan vihreyden edellisiä todempaa selitystä lienee syytä etsiä juuri sieltä, missä asia ilmenee: inhimillisten tunteiden tasolta.

Valtaosa ihmisistä ei kykene tekemään suoria havaintoja toisten ihmisten tunteista muuta kuin niiden näkyvien, tuntuvien ja kuuluvien reaktioiden perusteella.

Mutta ihmiskunnassa on aina ja kaikissa kulttuureissa ollut yksilöitä, jotka kykenevät havaitsemaan toisten tunnereaktiot väreinä niiden omalla tasolla. Heidän, niin sanottujen selvänäkijöiden, näkemyksensä ovat varsin yhdenmukaisia mm. siinä suhteessa, että punaisen ilmentyminen osoittaa vihamielisyyttä tai suuttumusta.

Vihreän tulkinnan sanotaan olevan hyvin vaikeaa, koska vihreän eri sävyt ilmaisevat hyvin erilaatuisia tuntemuksia. Ruskean vihertävä ilmaisee yleensä kateutta ja mustasukkaisuutta, kun taas puhdas vihreä osoittaa pelkästään luonteen mukautuvuutta. Harmaan vihreä saattaa osoittaa viekkautta ja kavaluutta. Positiivisen sävy on smaragdin vihreällä, joka merkitsee notkeutta ja neuvokkuutta, johon ei enää liity pahaa tahtoa.

Selvänäkijöiden yksittäiset näkemykset ja erityisesti niiden tulkinnat saattavat tosin poiketa toisistaan, koska niihin sekoittuu usein näkijän omia viretiloja (ominaisuuksia, odotuksia ja ennakkokäsityksiä), jotka toimivat värillisten lasien tapaan.