e88a42ccd550af09e17c4fd449881e8b.jpg

Vanhassa Testamentissa puhutaan kuluttavasta tulesta 76 kertaan, Uudessa vain pariin otteeseen Ilmestyskirjassa ja kerran Heprealaiskirjeessä (joka ei kuitenkaan ole Paavalin, vaan jonkun aivan toisen laatima).

Raamattu kuvaa kuluttavan tulen lähtevän kiivaasta Jumalasta ja kohdistuvat niihin, jotka tavalla tai toisella eivät mukautuneet vanhan juutalaisen yhteisön kiinteiksi asettamiin rajoihin ja malleihin. Kertomusten joukosta on vaikeata löytää todella autenttisilta tuntuvia tapahtumia. Tarinoihin on tietenkin voitu hakea konkreettista taustaa historiallisista luonnontuhoista, jotka on tulkittu inhimillisten rikkomusten seurauksiksi.

Kuluttavan tulen tärkein funktio on siten ollut puhtaasti yhteiskunnallinen ja valtapoliittinen. Se on toiminut oivallisena pelotteena niiden suhteen, jotka ovat kehitelleet itsessään yleisistä linjoista poikkeavia näkemyksiä.

Myöhäisiä suomalaisia kaikuja tällaisesta ajattelusta lienee siinä, että vielä joitakin sukupolvia sitten saatettiin kurittomia lapsia pelotella taivaan Isän heittämällä kuumalla kivellä.

***

Uusi Testamenttikin puhuu kuluttavasta tulesta esittäessään vertauksia ulkoisen elämän muodollisten tulosten katoavuudesta sekä siitä, että jossakin vaiheessa lähes jokainen yksilö tulee kyllästymään oman vaelluksensa fyysisiin ja psyykkisiin kannustimiin.

***

Ihmisen olemukseen liittyy kaksikin erilaatuista kuluttavaa tulta: ensimmäinen tai päällimmäinen muodostuu hänen mielessään vaikuttavista haluista ja himoista, jotka vetävät hänet hakemaan fyysisten tai psyykkisten asioiden ja toimien kautta saatavissa olevaa tyydytystä.

Tähän ulkoistavaan tuleen liittyy osaksi vertaus leiviskän lisäarvoa tuottavasta käytöstä: siitä, että elämää tulee uskaltaa elää, mikäli aikoo omaksua siitä kaiken tarpeellisen.

***

Sisempi tuli on luonteeltaan edellisten nautintojen laatua kuluttava ja vähentävä, minkä johdosta aikaisempi tuli kannustaa hakemaan yhä uusia tapoja tyydyttää levotonta mieltä.

Sisäistävään tuleen liittyy selkeästi vertaus tuhlaajapojasta, joka palaa lopulta kaikkeen kyllästyneenä tervetulleena Isänsä kotiin.

***

Periaatteessa kuluttavan tulen tarkoituksena on karistaa tajuisista olemuksista pois kaikki sellainen, jolla ei ole kestävää merkitystä elämän ylös rakentumisen suhteen. Yleensä se ilmenee hyvin hitaina yksilöllisinä ja kollektiivisina prosesseina. Niihin tosin saattaa liittyä myös dramaattisia episodeja, jotka voivat havahduttaa ihmisiä liian pinnallisten elämännäkemysten otteista.