Tuomaan evankeliumissa on sanonta (52):

Hänen oppilaansa sanoivat hänelle: ”Kaksikymmentä profeettaa on julistanut Israelissa, ja he kaikki ovat puhuneet sinun innoittamanasi.” Hän sanoi heille: ”Te olette hylänneet sen, joka on elävänä edessänne, ja olette puhuneet kuolleista.”

Sanonta saattaa ensi silmäykseltä vaikuttaa ainoastaan Jeesuksen ylivertaisuuden korostamiselta, jota se ei välttämättä ole. Tarkoituksena lienee pikemminkin Jeesuksen universaalin henkisen lähtökohdan esiin tuominen.

Kaikki todelliset profeetat ovat saaneet innoituksensa yhdestä ja samasta henkisestä lähtökohdasta. Tiedon puhtaus riippuu kuitenkin profeettojen yksilöllisen olemuksen kehittyneisyydestä.

Johanneksen evankeliumin 6:45 kirjoittaa:

”Profeetoista on kirjoitettu. Ja he kaikki tulevat Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.”

Kristuksen luo tuleminen tarkoittanee selkeää sisäistä muutosta, ylhäältä syntymistä eli tietoisuuden kohoamista tavallisen mentaalisen, ehdollistuneen tilan yläpuolelle – tulemista Jumalan pojaksi.

Kaikessa luonnossa vaikuttavan ”armon periaatteen” mukaan inhimillisen tajunnan kohoaminen jumalalliselle tasolle vaatii alkutilaa kahta astetta korkeamman olemuksen läsnäoloa (hapatuksen kaltaisuutta, henkistä entsyymitoimintaa). Tässä sanonnassa Pojan tilaan tuleminen edellyttää Isän ”vetoapua” (vrt. Joh. 6:44).

***

Mitä tulee sanonnassa mainittuun profeettojen lukumäärään (24), saattaisi se jollakin tavoin liittyä kabbalistisen elämän puun symboliikkaan, missä profeettojen (kaikkien muidenkin) tie älykkyydestä (Binah) viisauteen (Kether) kuvataan luvulla 12, joka on numerologisesti sama kuin luku 24.

***

Israel voisi tarkoittaa pyhäin yhteyttä tai ykseyttä, johon kaikkien todellisten profeettojen tietoisuus avautuu – ja jonka täydellisenä edustajana Jeesus kuvataan tässä Tuomaan sanonnassa.

***

”Elävän” hylkääminen ja ”kuolleista” puhuminen voidaan tulkita myös siten, että ihmiset eivät ota profeettojensa opetuksista vastaan sellaista, joka todella auttaisi heitä sisäistämään asioita. Sen sijaan he ryhtyvät toistelemaan ja palvomaan pelkkiä sanallisia ilmauksia – kuollutta kirjainta.

***

Profeettoina pidettyjen piirissä esiintyy myös sellaisia, jotka eivät ole nimityksen arvoisia, koska heidän tietämyksensä ja tietoisuutensa alkuperä on luonteeltaan psyykkistä – ja siten vielä ”kuollutta” eli ehdollista, suhteellista ja erehdyksille altista.