mottitalkoot.jpg

Tiedetään, että allergiat ovat yleistyneet valtavasti sitä mukaa kun elinympäristö on tullut entistä steriilimmäksi.

Allergioita hoidetaan pääasiassa lääkkeillä, mutta lisäksi on alettu harjoittaa ns. siedätyshoitoa saattamalla ihmiset keinotekoisesti kosketuksiin reaktioita aiheuttavien tekijöiden kanssa.

***

Tämän ajan taloudellisten haasteiden valossa voidaan kysyä, ovatko suomalaiset tulleet henkisesti allergisiksi varsin pienillekin muutoksille elinolosuhteissaan?

Kaikki vähänkin asioita seuranneet ja ajatelleet todennäköisesti ymmärtävät, että julkisen talouden suhteen on pakko tehdä jotakin, muussa tapauksessa Suomi on pian samanlaisessa holhouksessa kuin Kreikka.

Osa säästötalkoisiin joutuvista tahoista näyttää jo saaneen allergisen shokin, johon he aikovat käyttää itselääkintää joukkomielenosoituksin ja lakoin.

***

Allergisuus ikävyyksille on suhteessa ihmisten mukavuusaddiktioon – siihen, miten voimakkaasti ihmiset ovat riippuvaisia saavuttamansa elämänmuodon mahdollistamista nautinnoista.

Se, että suomalaiset tinkivät taloudellisesti vaikeutuneina aikoina kaikesta muusta paitsi ulkomaanmatkoista, viittaa siihen, että pyrkimys hyvinvointiin on muuttumassa huvinvoinnin tavoitteluksi.

***

Vajaa viisikymmentä vuotta sitten vain kansakoulu oli maksuton. Mitään opintorahoja, opintolainoja tai asumistukia ei tunnettu eikä vaadittu, kun Suomen suurimmat ikäluokat kouluttautuivat ammatteihin.

***

Talvisodan aikaan 315 000 suomalaista vaihtoi kultasormuksensa vapaaehtoisesti rautaisiin osallistuakseen sotatarvikkeiden hankintaan. Jatkosodan aikana järjestettiin mottitalkoita, että polttoainepulaa voitiin hoitaa lisäämällä puun käyttöä. Yhden kuution katkomisesta ja halkomisesta sai todisteeksi pienen rautaisen rintamerkin (yllä kuva eräistä mottitalkoista).

***

Mitä enemmän historian lehtiä kääntelee, sitä ”rouheammaksi” suomalaisten ihmisten elinolosuhteet yleensä käyvät. Äärimmillään jouduttiin sietämään katovuosien tuomaa nälänhätää ja tappavia kulkutauteja, tai kärsimään ruotsalaisten käymien sotien seurauksista.

Ainoastaan kerran ajauduttiin ”allergiseen shokkiin” ruotsalaisten (Sigismundin ja Kaarlen) valtataisteluiden johdosta ja ryhdyttiin aseelliseen (tosin puutteelliseen) kapinaan – ns. Nuijasotaan.

***

Historia on opettanut sen, ettei se yleensä ole opettanut kovinkaan paljon: uudet polvet ”haluavat” useimmiten oppia mieluummin sen kuuluisan kantapään kautta kuin käyttämällä järkeviä keinoja.

Nyt on suomalaisille avautunut oivallinen tilaisuus alkaa harjoittaa siedätyshoitoa henkisen allergiansa parantamiseksi ainakin siinä määrin, että he alkaisivat sietää elämän tuomia, vielä varsin normaaleiksi luokiteltavia poikkeamia.

***

Historiallisessa valossa tämän päivän yleinen ahdinko on lähes ”taivaallista”!

***   ***   ***

Mikäli vielä halutaan kohottaa "allergisuus asia" hengelliselle tasolle, päädyttäneen periaatteeseen, missä ihminen saa mahdollisuuden johonkin "elämää suurempaan" vasta silloin, kun hän ei odota elämältä enää mitään itselleen.