ruoka1.jpg

Suomeen juuri tulleet pakolaiset ovat osoittaneet mieltään tarjotun ruuan suhteen muun muassa Hennalan entisen varuskunnan vastaanottokeskuksessa Lahdessa.

***

Edesmennyt isäni suoritti sodan jälkeen asepalvelustaan Hennalan varuskunnassa, jolloin täysin uudet "rauhan ja vapauden tuulet" alkoivat puhaltaa. Koko varuskunnalle ilmoitettiin, että nyt oli jokaisella oikeus huomauttaa epäkohdista, ja että kaikki valitukset tutkittaisiin aina perinpohjaisesti.

Muuan varusmies tarttui heti tilaisuuteen moittien ruokaa huonoksi. Valitus kirjattiin ja mies ohjattiin puntariin. Kävi ilmi, että nuori mies oli varusmiesaikanaan jopa lihonut muutaman kilon verran, joten valitus todettiin täysin aiheettomaksi ja määrättiin asiaan kuuluva sanktio.

***

Vaikuttaa hieman oudolta, että muutama päivä aikaisemmin maahan henkensä edestä paenneet alkavat jo vaatia kantaväestöä muuttamaan ruokakulttuuriaan heidän tottumustensa mukaiseksi. Yleensähän katsotaan, että lähinnä muuttajien tulisi ainakin pyrkiä sopeutumaan turvapaikkansa oloihin.

On täysin ymmärrettävää, jos he pyytävät välttämään esim. maitoperäisten ruokien tarjoamista, johon varsin monien elimistö saattaa reagoida voimakkaasti. Mutta kun astutaan puhtaasti makuasioiden puolelle, ylitetään soveliaisuuden ja hyvien tapojen rajat.

Maahanmuuttajille tulee luonnollinen oikeus maustaa ruokansa täysin tahtonsa mukaan silloin, kun he hankkivat sen omilla ansioillaan.

***

Yleinen sanonta kuuluu, että makuasioista ei saisi kiistellä. Filosofi Nietzsche laajensi tätä toteamalla, että periaatteessa koko käsitteellinen elämä on ”kiistelyä makuasioista!”