carrol.jpg

Niin ainakin väittää (Iltalehden artikkelissa) Kalifornian yliopiston teknologisen instituutin arvostettu (kaltaistensa keskuudessa) professori Sean Carroll.

Kyseinen tutkija myöntää olevansa ateisti – tai omien sanojensa mukaan ”runollinen naturalisti”.

***

Tiedemiesten keskuudessa Carroll ei ole mikään kummajainen, vaan ”puhdasrotuinen esimerkki” muutaman vuosisadan ajan turhankin suosituksi nousseen materialistisen ajattelun voimasta – mutta tuskin sentään täydellisestä voittokulusta.

***

Carroll perustaa näkemyksensä yhteen fysiikan päätelmään (oletukseen), kvanttikenttäteoriaan, jonka mukaan ihmisen ajatukset muodostuvat ainoastaan atomien liikkeistä aivoissa.

Nykyisillä välineillä voidaan selvästi kuvantaa, kuinka ajatteluprosessi aiheuttaa atomien liikettä aivoissa.

Tämä ei kuitenkaan vielä todista sitä, että koko tietoisuus muodostuisi pelkästään fysikaalisista ilmiöistä. Tilanne saattaisi olla todellisuudessa aivan toisen laatuinen: niin että tietoisuus sinänsä heijastuu atomien liikkeenä aivoissa silloin, kun on kyse kehollisesta elämästä.

***

On olemassa verraten paljon aineistoa siitä, että ihminen tiedostaa selkeästi asioita ja tapahtumia – jopa kehonsa ulkopuolisia – silloinkin, kun hänen aivotoimintansa on pysähtynyt.

Tiedemiehet esittävät näille mitä ihmeellisimpiä selityksiä, koska he ovat ehdollistuneet omiin teorioihinsa ja väittävät itsepintaisesti Carrollin tapaan, että kaikki elämään liittyvät ilmiöt ovat jo hyvin tunnettuja (heidän tuntemiaan).

***

Tiede muistuttaa valitettavan monessa suhteessa uskontoja siinä, että se haluaa omia koko totuuden ”tunnustustensa” rajoihin – kaikki muu onkin sitten ”harhaoppia!”

Tiedemiehet myös usein vahtivat toisiaan yhtä tarkasti kuin keskiajan piispat – ettei kukaan kovin kevein perustein uskalla horjuttaa ”yhteisesti omaksuttuja totuuksia.”

***

Akateemisissa piireissä ei haluta keskustella siitä, että monet heidän omistakin parhaimmista ja luovimmista neroista saivat oivalluksensa aivan muun kuin tavanomaisen loogisen ajattelun tai kokeiden avulla.

Samoissa piireissä ei liioin haluta tarkastella ikivanhoja näkemyksiä, joissa monet nykyisen tieteen teoriat – gravitaatio ja alkuräjähdys mukaan lukien – ovat selkeästi nähtävissä.

***

Kerrotaan, että Isaac Newton tutustui useita viikkoja mystikko Jacob Böhmen kirjoihin ja poimi niistä gravitaatioteoriansa perusainekset.

Keskiaikana elänyt Böhme ei ollut saanut muodollista koulutusta, vaan ammensi tietonsa ”omasta kirjastaan”, joka avautui hänelle ja hänessä samoin kuin kaikissa suurissa mystikoissa ja uskontojen ja filosofioiden ydinpersoonissa (joille nämä kirjanoppineet ja ateismi-uskovaiset naureskelevat ylimielisinä).

***

Elämän ja jopa olemassaolon samastaminen ajatteluun oli myös filosofi Descartesin erehdys, jota häntä paljon syvempi filosofi, jumalaton (ainakin vanhatestamentillisen jumalakuvan suhteen) Nietzsche yritti oikeasta toteamalla: ”Ajattelen, juuri siksi en ole (pysyvästi) olemassa!”

Ajattelu on (sananakin) sidoksissa aikaan – eikä mikään ajallinen ole pysyvää (kuten totesi myös kreikkalainen filosofi Herakleitos).

***

Sean Carroll väittää, ettei ruumiillisen kuoleman jälkeen voi olla minkäänlaista tietoisuutta, koska tietokoneen kovalevyn tapaan tiedon tallentavat aivot eivät enää toimi.

Hänen mukaansa pitäisi olla joitakin eritasoisia hiukkasia, joihin tietoisuus olisi vuorovaikutuksessa. Mitään sellaisesta vuorovaikutusta ei hänen mukaansa edes tunneta!

***

Lähes kaikki filosofiat (epikurolaisuutta lukuun ottamatta) ja uskonnot ovat kuitenkin aina väittäneet tietävänsä, että on olemassa sellainen ”korkeampi (sielullinen) vuorovaikutuskenttä”, joka voi resonoida inhimillisten toimintojen (kuten tunteiden, ajattelun ja asenteiden) kanssa.

Lisäksi esitetään, että ihmisyyden sisimmässä olemuksessa on jotakin alkuperäistä ja  erillistymätöntä, johon mikään ajattelu tai ajateltavissa oleva ei voi kohota – ja jonka saavuttaminen voisi kohottaa tietoisuuden riippumattomaksi kaikista välittävistä tekijöistä (kuten aivoista ja ajallisesta sinänsä).

***

”Hengellisten haihatteluiden ja harhojen” sijaan Carroll ehdottaa keskittymistä tutkimaan sitä, miten ihmisen mieli elämän aikana oikeasti toimii.

Hän ei näköjään ota huomioon sitä, että mielen toimintoja on tutkittu kautta aikojen ja löydetty lähes kaikki niiden tuottamat heikkoudet – mukaan lukien tiedemiesten ehdollistuminen ja rakastuminen omiin ajatusmuotoihin.

***

Parhaimmillaan on kyetty ylittämään ehdollisen ajattelun luomat kehäpäätelmät ja rajoitukset niin, että tietoisuus sinänsä on alkanut toimia omassa ehdollistumattomassa olemuksessaan, jolloin kaiken muuttuvaisen takana oleva ydin avautuu välittömästi havaittavaksi.