kallion%20kirkko1.jpg

Muutaman vuosikymmenen aikana Suomen kirkon piirissä (johdossa) on ilmennyt halua sekaantua yhteiskunnallisiin asioihin – politiikkaan.

***

Jo 90-luvun piispojen teesitalkoot ennakoivat muutosta.

Silloin esitettiin, että kirkon on tarkistettava suhteensa valtioon, kutsumuksestaan tietoinen kirkko ei orjaile eikä laskelmoi, eloonjäämisen edellytys on oikeudenmukaisuuden toteutus, hengellisyys ilman maallisuutta päätyy hengettömyyteen, suhteemme pakolaisiin ja osattomiin mittaa ihmisyytemme ja että ihmiset ymmärtävät kirkon tekoja, eivät sen sanoja (lähde: Ville Riekkisen artikkeli kirjassa ”Tulkinnan kehällä”).

Poliittinen tulkinta on nyt myöhemmin konkretisoitunut esim. pakolaiskysymyksessä, jossa kirkko näyttää asettuvat jopa valtiovaltaa vastaan.

***

Tiistaina 14. maaliskuuta suuntaus huipentuu siihen, että Suomen Kuvalehden blogissaan Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ”saatanallistaa” koko kansallisuusajattelun.

Kansallinen ajattelu on hänen mukaansa ”myrkkyä”, jota ei missään nimessä saa niellä!

***

Mitä ja missä me suomalaiset olisimme, jos kansalaiset olisivat sata vuotta sitten oivaltaneet kansallisuusajattelun myrkyksi?

***

Kirkon tiedotuskeskus puolustelee Keskitalon ulostuloa todeten, että se on osa kiinnostavaa kirkollista keskustelua ja sopii kirkon linjaan hyvin.

Aivan yhtäläinen ei linja tosin ole, sillä Kotimaa24:n pääkirjoituksessa varoitellaan siitä, ettei jumalanpalvelus ole oikea paikka kritisoida Maahanmuuttoviraston päätöksiä.

Myös siviilioikeuden professori Heikki Halila toteaa, että kirkollisten toimijoiden halu puuttua turvapaikkapäätöksiin merkitsee kirkon luisumista sosiaalipoliittiseksi liikkeeksi.

***

Kirkko on asettunut vanhastaan, Vanhan Testamentin pohjalta, tukemaan juutalaisten hyvin voimakasta kansallista identiteettiä, jota nämä puolustivat keinoja kaihtamatta (vastaan tulleet kansat voitiin vihkiä miekan kärjellä tuhon omiksi).

***

Herää kysymys, miksi kirkko (tai ainakaan sen vastuullinen edustaja) ei halua sallia suomalaisuudelle edes luonnollista ja väkivallatonta kansallista suojautumista?

***

Luullaanko johtoelimissä, että suuntautumalla kategorisen myönteisesti pakolaisiin ja poikkeaviin pienryhmiin sekä järjestämällä yhä pinnallisempia tempauksia, pääkaupunkiseudun yltiöliberaalit täyttävät pian tyhjät kirkot ja vetävät mukanaan muutkin nuoret?

***

Todennäköisesti tällainen on omiaan karkottamaan seurakuntien ydinjoukot sieltäkin niin, että Helsingistä voidaan jokin kirkoista irrottaa edulliseksi moskeijaksi muslimeille (ehdotelma yläkuvassa).

 

P.S. Ylläpito poisti tämän kirjoituksen etusivulta, vaikka se nojaa suoraan vastuullisen kirkollisen toimijan kannanottoon. 

Professori Heikki Halila kiinnitti huomiota samaan asiaan kuin tämä kirjoitus: kirkosta on muodostumassa sosiaalipoliittinen liike!