johannes.jpg

Tuomaan evankeliumissa Johannes Kastajaa käytetään mittapuuna (a-rajana) kaiken inhimillisen (naisesta syntyneen) suhteen.

 

(Tuomas 46) Jeesus sanoi: ”Yksikään naisesta syntynyt, Adamista aina Johannes Kastajaan saakka, ei ole Johannes Kastajaa suurempi eikä voi olla laskematta katsettaan hänen edessään. Olen kuitenkin sanonut, että jokainen teistä, joka tulee lapseksi, on tunteva valtakunnan ja näin oleva Johannesta suurempi.

 

Tekstin ydinsanoma on, että hengen tasolta tarkastellen inhimillinen ’viisaus ja puhtaus’ voivat parhaimmillaan - ilman suoranaista henkistä apua ja avautumista - kohota Johanneksen saavuttamaan ja ilmentämään asteeseen.

Lasten kaltaiseksi tuleminen kohottaa kuitenkin tajunnan selkeästi tavanomaisen inhimillisyyden yläpuolelle, hengellisten ydinasioiden suoraan tiedostamiseen itsessään (taivasten valtakunnan tuntemukseen).

Useisiin Johanneksen kuviin on asetettu kehä hänen päänsä ympärille. Tällainen kehä tarkoittaa henkisesti täysin avautunutta, ylhäältä syntynyttä ja siten lasten kaltaiseksi tullutta. Tuomaan mukaan Johannes ei vielä ollut saavuttanut tätä tilaa.

Tällaisen tilan saavuttaminen edellyttää Johanneksen ilmentämää mielen puhtautta ja vilpittömyyttä sekä jumalallista armoa, henkistä katalysaattoria (hapatuksen kaltaista).