Tuomaan evankeliumista löytyy erikoinen sanonta (114):

Simon Pietari sanoi heille: ”Maria saa lähteä pois joukostamme. Ei naisista ole perimään elämää.” Jeesus sanoi: ”Minä vedän hänet puoleeni ja teen hänestä miehen. Siten hänestäkin tulee teidän kaltaisenne mies, elävä henki. Jokainen nainen, joka tekee itsensä mieheksi, pääsee sisälle taivasten valtakuntaan.”

Sanonta on yksi monista Jeesuksen lausumiksi oletetuista ajatuksista, joita ei tulisi ottaa kirjaimellisesti, vaan koettaa etsiä opetuksen todellinen tarkoitus sanojen takaa.

Sanonnassa Simon Pietari on pantu esittämään vanhakantainen juutalainen käsitys naisten asemasta ja henkisistä edellytyksistä - ikään kuin johdannoksi opetukselle.

Yhteisössä, jossa Tuomaan evankeliumi on ollut käytössä, oli käytössä myös ns. Marian (Magdaalan) evankeliumi, joka luonnehtii Mariaa Jeesuksen lähimpänä oppilaana, ”apostolien apostolina, joka ymmärsi täydellisesti!” Tätä ajatustaustaa vasten voidaan viittausta sukupuolten eriarvoisuuteen pitää kielikuvana:

Siinä mies kuvaa "elävää henkeä", ihmisen ikuista (jumalallista) alkutilaa ja potentiaalista paluupaikkaa. Itsessään se on kuitenkin ehdoton ykseys - ei miehinen eikä naisellinen - vaan kaiken itseensä sulkeva täydellisyys.

Nainen ilmentää, ehdottoman täydellisyyden symbolisena vastakohtana, persoonallista, ajallista olemusta - oli se sitten keholtaan maskuliininen tai feminiininen. Persoonallinen olemus on periaatteessa alkuitilasta lähtevän ”lainavalon” varassa - ja siinä mielessä vastaanottava, negatiivinen, naisellinen osapuoli.

Persoonallinen olemus voi vasta oman tarkoituksensa toteutettuaan tulla todelliseksi ilmentäjäksi, eli morsiameksi taivaalliselle miehelle, yljälleen, henkiselle ydinolemukselleen. Tämä ei riipu millään tavoin kyseisen persoonallisen olemuksen fyysisestä sukupuolesta.

Miehisen (henkisen) ja naisellisen (persoonallisen, psyykkisen) olemuksen yhdentyminen edellyttää sitä, että persoonallinen puoli irtoaa ”maallisista siteistään” eli ehdollistumistaan. Irrottautuminen saattaa helpottua, kun mieli kehittyy tarkastelemaan ilmiöitä tasapainoisesti ja harmonisesti ilman liiallista sukupuoli-identiteettien väritystä. Parisuhteet voivat näin auttaa ihmistä tarkastelemaan asioita erilaisesta näkökulmasta.

Mitä sitten tarkoitetaan ”puoleensa mieheksi tekemisellä vetämällä nainen puoleensa?”

Lienee selvää, että kyseessä ole mikään fyysinen toimi, vaan sisäinen prosessi. Sanotaan, että todellinen henkinen opettaja kykenee saattamaan oppilaassaan alkuun tajunnallisen muutosprosessin, joka voi johtaa oppilaan psyykkisen ja henkisen olemuksen yhdentymiseen. Tällaiset opettajat ovat kuitenkin valitettavan harvinaisia, joten sanonnan pääasiallinen merkitys lienee siinä, että ”jokainen nainen tekee itsensä mieheksi” - eheyttää koko olemuksensa. Siinä ihmisen persoonallinen puoli tulee sellaiseen tilaan (kadottaa katoavaisen elämännäkemyksensä), että sen ja henkisen puolen yhdentyminen tulee mahdolliseksi. Yhdentyminen sinänsä tapahtuu aina ”henkisen olemuksen armosta.”