kirkko2.jpg

Paikallisen perimätiedon nojalla kuvassa oleva Isonkyrön vanha kirkko – tai ainakin sen puinen esiaste – on rakennettu jo vuonna 1304. Vuosisatojen saatossa kirkkoa on tietenkin jouduttu korjailemaan useaan otteeseen. Kaiken lisäksi se oli 1800-luvulle tultaessa käynyt liian ahtaaksi, joten kirkkoherra Nils Aejmelaeus esitti siihen laajennusta muuttamalla rakennus ristikirkoksi.

Tuossa vaiheessa kirkon kuntokin oli heikko, joten seuraava kirkkoherra Johan Sundvall vaihdatti tiiliset päätyseinät puisiin, mikä ei kuitenkaan ratkaissut ahtauspulmaa.

Tästä syystä päätettiin hankkia laajennuksesta Keisarilliselta Intendenttikonttorilta suunnitelmat kustannuksineen. Alla olevan suunnitelman laati kuuluisa arkkitehti C. L. Engel v. 1839. Niiden mukaan kirkko olisi muutettu uusklassiseksi ristikirkoksi madalletuin seinin, jolloin alkuperäisestä asusta ei olisi jäänyt juuri mitään jäljelle.

engel.jpg

Kaikeksi onneksi seurakunnassa jatkettiin vielä joitakin vuosia keskustelua suunnitelman toteuttamisesta ja esitettiin vaihtoehdoksi täysin uuden kirkon rakentamista.

Kihlakunnan katsastusoikeuden v. 1843 antaman lausunnon mukaan vanha kirkko oli niin huonossa kunnossa, ettei sitä kannattanut korjata, joten seurakunnassa päädyttiin uuden rakentamisen kannalle.

Uuden punatiilisen ristikirkon suunnitelmat laadittiin v. 1855, mutta vaikeina aikoina sen rakentaminen viivästyi lähes kaksikymmentä vuotta. Kirkko valmistui v. 1877.