vuoto2.jpg

Tämän päivän suurin uutinen näyttäisi olevan Helsingin Sanomien suorittama, puolustusvoimien tiedustelutoimintaa koskevien salaisten tietojen osittainen ”vuodatus” julkisuuteen. Lehden mukaan kansalla on oikeus tietää myös salaiseksi luokitellut asiat – ja toimittajilla suoranainen velvollisuus kaivella niitä julkisuuteen.

***

Kansalaisten valtaenemmistö tulisi varmaan joulukiireittensä keskellä varsin hyvin toimeen ilman tällaisia vuodatuksia.

Joissakin piireissä odotetaan jopa Pyhän Hengen vuodatusta. Monet kansalaiset saattavat odottaa helluntailtakin mieluummin kelvollisen heilan ilmaantumista kuin jotakin abstraktia hengellistä tapahtumaa.

***

Median rooli ”vallan vahtina” on täysin ymmärrettävä ja hyväksyttävä, mikäli se tuo esiin oikaistavia väärinkäytöksiä ja korjattavia epäkohtia.

Lehdistön (ja kansalaisten) ilmaisuvapaus on hieno asia, mikäli sitä käytetään vastuullisesti. Pelkkä huomion herättäminen keinoja kaihtamatta ei ole niin sanotussa sivistysvaltiossa kelvollinen motiivi.

***

Loppumaisillaan oleva vuosi on pyhitetty Suomen itsenäisyydelle ja siihen olennaisesti liittyvälle kansalliselle yhtenäisyydelle.

On valitettavaa, että sellaiset asiat kuin pakolaiskysymys, sote uudistus, epätavalliset parisuhteet, seksuaalinen häirintä, poliittiset ääriliikkeet ja tämä tiedusteluvuoto ovat ylikorostettuina omiaan tuottamaan eripuraa ihmisten ja ihmisryhmien välille.

***

Mielipiteitä on periaatteessa yhtä paljon meitä yksilöitä. Inhimillisen mielen eräs ominaisuus on siinä, että ihminen hyvin mielellään luonnehtii omat käsityksensä oikeiksi ja peilaa toisten näkemykset ”kerettiläisiksi.”

Toisaalta kyllä todetaan, ettei makuasioista kannata kiistellä, mutta ei huomata, että useimmat käsitteelliset päätelmät lepäävät epävakaalla ja muutosten alaisella perustalla.

”Kiistely makuasioista” on kuitenkin välttämätöntä, koska se on luonnollinen keino kehittää ihmisten mentaalista olemusta (järjellistä puolta).

Tämän ”tosiseikan” takia UT:n Jeesuksen kerrotaan lausuneen: ”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan.”

***

Pysyvä rauha kuuluu niille, jotka ovat sisäisesti kohonneet kaiken erillisyyden ja pyyteellisyyden yläpuolelle – joissa on siten ”elämä itsessään.” Sillä niin kauan kuin ”elämä haetaan itseensä suhteuttaen ulkopuolelta”, ei pysyvä rauhan tila voi ilmetä – eikä ”Pyhä Henki” todellisuudessa voi vuodattua (koska se vain moninkertaistaisi rauhattomuuden).

***

”Epämukavuusalueella” toimiminen pitää ihmisen mielen ”hereillä”, että se voisi omaksua myös ”uutta viintä”, mikäli sellaista osuisi oman ”leilin suulle.”

On turha uskoa, että sellainen ”hyvinvointivaltio” voitaisiin joskus rakentaa, jossa jokainen on pysyvästi elämäntilaansa tyytyväinen. Ihmiset kyllästyvät varsin pian kaikkeen siihen, mitä heillä on, ja alkavat etsiä jotakin toisenlaista.

***

”Vuodatusten” laatu riippuu yleensä siitä, mitä vuodattajan tietoisuuteen on jo aikaisemmin vuodattunut: sillä kukin jakaa luonnostaan sellaista, jota on omaksunut.

Ennen vuodatuksia tulisi jokaisen pohtia sitä, että lähetetty impulssi rakentaa ainakin saman verran kuin se repii. Keskittyminen pelkkään repimiseen on eräänlaista ”terrorismia ihmisyyttä vastaan.”

***

Ne ”harvat ja valitut”, jotka saattavat todella olla oikeassa, tyytyvät useimmiten tilaansa eivätkä kovinkaan voimakkaasti ”puutu asioiden luonnolliseen kulkuun” (vanha kiinalainen toteamus).

He tietävät, että elämässä on omat mekanisminsa, jotka pyrkivät aikojen saatossa mitä erilaisimmin tavoin (ei kuitenkaan aina miellyttävin) korjaamaan haitallisiksi koettuja inhimillisiä yli- tai alilyöntejä.

***

”Ihannevaltiot ja -kulttuurit” saattavat kaatua ja ”rosvovaltiot” voivat osoittaa parantumisen merkkejä – ja ihmiset oppivat elämän tuoksinassa usein enemmän omista ja toisten erehdyksistä kuin oikeista toiminnoista (jälkimmäiset eivät ”pöyhi mieltä” yhtä perusteellisesti).

Ihmisistä löytyy usein ikävä taipumus ”kirkastaa omakuvaansa toisten vatkaamalla toisten heikkouksia ja erehdyksiä” – ja mitä enemmän heikkouksia pesii omassa olemuksessa, sitä helpompaa on havaita niitä toisissa.

***

”Vuodatettaessa” näin jouluviikolla tulee muistaa ajankohtaan liittyvä ihmiskunnan ikuinen kaipaus ”valon vuodatukseen” – on sitten kyseessä luonnollinen valo tai näkyvän luonnon takainen valkeus.

Jälkimmäisen kerrotaan tosin loistavan ikuisesti, mutta jäävän useimmiten havaitsematta, koska ihmiset ovat kasanneet mielensä eri olemuspuoliin turhan paljon ”näkyvyyttä heikentäviä tekijöitä.”

***

Luonnollisen valon lisääntyminen (Dies Natalis Solis Invicti) on hyvin pian odotettavissa ja toistuu joka vuosi. Ihmisluonnon valo lisääntyy samassa suhteessa kuin sen huomio irtautuu varjostavista asioista, joihin se on ehdollistunut.

Joulu on erinomainen ajankohta siirtää ajatukset ainakin hetkeksi pois negatiivisista asioista, että voimme huomata, kuinka paljon meillä suomalaisilla on syytä kiitollisuuteen niitä sukupolvia kohtaan, jotka ovat odottaneet ja toivoneet valoa elämäänsä, mutta kohdanneet usein suuria kärsimyksiä – ja voittaneet ne meidän hyväksemme.

Hyvää joulua kaikille Vuodatuksen lukijoille ja vuodattajille! 

joulukellot3.jpg

Muistakaamme, että "hyvä kello kauas kuuluu!"