vanha-ja-uusi-maailma.jpg

Keskiviikon blogikirjoituksessaan ”Hämeemmiäs” esittelee tunnetun suomalaisen kielitieteilijän, professori Simo Parpolan kirjaa, jossa tämä väittää muinaisten Sumerien kielen olevan sukua suomenkielelle.

***

Väite poikkeaa niin paljon aikaisemmista käsityksistä, että se on herättänyt välittömiä vastalauseita.

Helsingin yliopiston fennougristiikan professori U-M Forsberg epäilee asian paikkansa pitävyyttä, vaikka ei ole nähnyt Parpolan etymologioita.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Wienin yliopistosta, Johanna Laakso, tyrmää väitteen huuhaana sillä perusteella, ettei kukaan vakavasti otettava tutkija ole tähän mennessä uskonut näiden kielten sukulaisuuteen.

***

Parpolaa ei kuitenkaan olisi syytä luokitella suoralta kädeltä huuhaan tuottajaksi. Hän on työstänyt tätäkin teosta yhdentoista vuoden ajan verraten sumeria Euraasian kaikkiin suuriin kieliperheisiin.

Hän tuli siihen johtopäätökseen, että sumerin ja uralilaisten kielten äänteissä, pronomineissa ja perussanastossa on jopa enemmän yhtäläisyyksiä kuin eri suomalais-ugrilaisten kielten välillä.

Muutama esimerkki:

Sumerinkielen aija = isä, isoisä, äijä; kim = kiima; min = miniä; amma = äiti, ämmä; eme = äiti, emo; padar = pata; kar = karata; ma = maa; mur = jauhaa, murjoa; ri = rientää; sil = silpoa; seg = sika; tur = vähäinen, turha; ur = mies, sankari, uros, urho; kapalu = kietoa, kapaloida ja kurgi = kurki

***

 Ihmisillä on ”lajityyppinen taipumus” määritellä kehittelemiään teorioita muuttumattomiksi totuuksiksi. Taipumus on varsin yleinen myös tiedeyhteisöissä, jotka korottavat keskuudessaan auktoriteeteiksi sekä henkilöitä että heidän esittämiään näkemyksiä.

Kun jokin ajatus on tullut yleisesti hyväksytyksi, ”uskontunnustukseksi”, muuttuu sen horjuttaminen tutkijoiden uran ja maineen kannalta riskialttiiksi toiminnaksi. Tämä on tietenkin ymmärrettävää – ovathan monet tieteen auktoriteetit saattaneet esittää ja opettaa asioita, jotka jokin uusin näkemys asettaa kyseenalaisiksi.

****

Taaksepäin katsellen voidaan todeta, että lähes kaikki käsitteellisesti määritellyt totuudet ovat aikojen saatossa osoittautuneet joko vääriksi tai ainakin puutteellisiksi.

***

Usein sanotaan, että hyökkäys on paras puolustus. Tieteen piirissä välitöntä hyökkäävyyttä ilmenee miltei yhtä paljon kuin uskontojen puitteissa. Vanhojen tieteellisten teorioiden tueksi haetaan eläviä tai edesmenneitä auktoriteetteja. Eroa löytyy kuitenkin siinä, että tieteellisten ”tunnustusten” suhteen muutosvastus on yleensä antanut periksi huomattavasti nopeammin kuin uskontunnustusten kohdalla.

Esimerkiksi kristinuskossa Nikaian tunnustus lyö kaikki tieteelliset teoriat säilyttäessään ainakin omissa piireissään muodollisen ”käyttökelpoisuutensa” jo lähes 1700 vuotta.

Uusien tieteellisten näkemysten tueksi voidaan löytää kokeellisia tai laskennallisia todisteita. Uskontunnustuksia perustellaan raamatusta poimituilla ja tulkituilla otteilla, kirjallisella ja kirkollisella – jopa ns. apostolisella perimällä.

***

Tiedemaailma on uudella ajalla päässyt lähes kokonaan irti uskonnollisesta kontrollista ja ”esiymmärryksestä” – osaksi jopa niin perusteellisesti, että se kieltää mahdottomuutena kaiken henkisen olemassaolon.

Esimerkiksi Stephen Hawkin ei löydä näkemyksissään Jumalalle minkäänlaista sijaa tai funktiota.

On varsin ymmärrettävää, että kaiken valmiiksi luodun, kontrolloivan ja tuomitsevan persoonallisen luoja-olemuksen sovittaminen nykyiseen tieteelliseen maailmankuvaan on enemmän kuin haasteellista.

Toisaalta on aivan yhtä vaikeata ajatella, että kaikki ilmennyt ja järjellisesti järjestynyt moninaisuus olisi lähtenyt alkuräjähdyksestä ja kehittynyt myriadien sattumien kautta nykyiseen tilaansa ilman minkäänlaista ohjelmaa tai ohjelmointia, sisään kytkeytyvää tietoisuutta, jota myös ns. luonnonlait periaatteessa ovat.

***

Useimmat vanhat uskonnolliset järjestelmät ovat yhdistäneet luonnonlakien toimintoihin tai aurinkokunnan kappaleisiin persoonallisia tai puolipersoonallisia jumalolentoja. Näitä on yritetty houkutella täyttämään ihmisten tarpeita muodollisin palvontamenoin ja erilaisin uhrilahjoin, joihin kuului valitettavan usein myös veriuhreja – elinvoiman vapautusta jumalien käyttöön.

***

Muutosten yhteydessä voidaan toisinaan havaita sellainen piirre, että mitä kauemmin ja voimakkaammin sitä on vastustettu, sitä suuremmaksi muutosvoima kasvaa – ja sitä kauemmaksi alkutilasta muutoksessa päädytään.

Kristillinen kirkko rajoitti uskonnollista ajattelua niin kauan ja ahtaaksi, että Valistuksen ja Ranskan vallankumouksen mahdollistama vapautus johti lähes äärimmäiseen materialismiin, josta ei vieläkään ole nähtävissä paljon todellisia irtautumisen merkkejä.

***

Viime vuosisadan alkupuolen suomalaiset kasvatusihanteet olivat niin tiukat, että niiden vapautuminen elintason nousun ja poliittisen ohjailun avustamana on johtanut osaksi vapaan kasvatuksen sijaan vapaaseen kasvattamattomuuteen.

***

Näkemysten riittävän tiheä ”päivittäminen” eri aloilla edellyttäisi ihmisiltä yleistä ”joustovaraa” eli avoimuutta, jonka ei tietenkään tarvitse merkitä arvostelukyvyttömyyttä tai -haluttomuutta. Mikäli ”leilit pääsevät liiaksi kovettumaan”, tuottavat muutokset vaikeuksia sekä muutosvoimille että niitä vastustaville – tai muutokset ajautuvat toiseen ääripäähän.