54921f4097033_ravi_ravindra.jpg

Ph. D. Ravi Ravindra

Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa ihmisen mahdollisuudesta vapautua katoavuudestaan. Sanallisia viestejä on kuitenkin aina tulkittu eri tapaan. Niiden varaan rakentunut hengellinen organisaatio on jo varhain pyrkinyt yhtenäistämään (katolistamaan) ja tiivistämään näkemykset tunnustusten rajoihin.

Intialaissyntyinen, Kanadassa toimiva vertailevan uskontotieteen emeritus professori, Ravi Ravindra on kirjoittanut hienon tulkinnan kristillisestä Johanneksen evankeliumista. Sen ensimmäisen painoksi nimi oli ”Kristuksen Jooga”, viimeisin on saanut muodon ”Johanneksen evankeliumi Intian mystiikan valossa.”

 

Tässä joitakin otteita kyseisestä kirjasta:

Ravindra toteaa, ettei ole olemassa tietä ”täältä Sinne” (maasta taivaaseen), ellei se ensin ole rakentunut ”Sieltä tänne.”

Jeesus Kristuksen opetukset pyrkivät hänen mukaansa aivan samaan tavoitteeseen kuin kaikki muutkin aidot opastukset: osoittamaan ihmisille tien olemuksen muutokseen, niin että elämämme siirtyisi itsekeskeisyydestä Jumala-keskeisyyteen.

Professori tiivistää: taivaasta alas johtavat ikuiset tikapuut, joita pitkin kaikki nousemaan kykenevät voivat ylentyä. Jeesus Kristus on Jumalan apostoli, joka vuorostaan valmistelee apostoleja muiden opettajiksi jatkuvana ketjuna. Jumalan Poika ei ole täällä tuomitsemassa tai rankaisemassa maailmaa, vaan auttamassa niitä, jotka etsivät valoa.

Todellinen hengen valo voi kuitenkin löytyä ainoastaan silloin, kun mieli on täysin hiljentynyt ja ihminen on tietoisuudessaan ”Siinain vuorella”, voi ajaton alku saavuttaa kaikki ajalliset alut ja tulla koetuksi.

Valitettavasti ainoastaan harvat ihmiset suorittavat tarvittavia ponnistuksia ja saavuttavat Sanan vastaanottamisen kannalta välttämättömän herkkyyden, puhtauden, viisauden ja armon.

Ravindra esittää, että Johanneksen evankeliumin mukaan meidän täytyy valmistautua totuuden vastaanottoon. Tämä ei koske ainoastaan sen ymmärtämistä, vaan myös sen kestämistä. Tällaisessa totuudessa ei ole kyse jostakin ajatuksesta, jonka me hyväksymme ja uskomme sokeasti. Kyseessä on suora ja välitön havaitseminen ja kokemus itsessämme, sekä sen todeksi eläminen. Ilman asiallista valmistautumista korkeamman todellisuuden ja sitä vastaavien energioiden avautuminen voisi olla vaaraksi keholle ja psyykelle.

Evankeliumien mainitsema Kristuksen kaste on luonteeltaan hyvin vaativa. Sen kestäminen edellyttää kurinalaisuutta ja voimaa, eikä se siten ole monien saavutettavissa.

Ravindra esittää tässä varoituksen, että energioiden olemassaolo on todennettu myös tietoisuutta muuttavien huumeiden käytössä: meille voidaan niiden kautta antaa hetkellinen näky inhimillisen olemuksen todellisuudesta, joka oli meiltä salassa. Ilman valmistelua me emme kuitenkaan kestä sellaista, koska me reagoimme todellisuuteen aivan liian persoonallisesti. Näissä (varsin usein paranoidisissa) tapauksissa henkilö todennäköisesti menettää tasapainonsa ja sairastuu psyykkisesti.

***

Johanneksen evankeliumin ilmentämä Jumalan Karitsa (Jeesus Kristus) ei ole kiinnostunut ulkonaisen lampaan uhraamisesta, vaan itsensä antamisesta uhriksi. Kristusta kiinnostaa kunkin opetuslapsen kehon ja mielen puhdistaminen niin, että tästä voisi tulla sovelias välinen Pyhälle Hengelle. Uhrilammas kuvaa tässä evankeliumissa sitä sidosta, jolla me olemme kiinni maailmassa. Vasta sisäinen vapautuminen siitä on todellinen uhri.

Me voimme vaatia itsellemme todellista itseämme vasta sen jälkeen, kun olemme vapautuneet maallisesta itsestämme. Maallinen itsemme on kauppias, joka yrittää käydä kauppaa Jumalan kanssa.

***

Jo evankeliumin alku kuvaa ihmisjoukkojen tuomion olevan siinä, että he suuntautuvat luonnostaan pimeyteen eivätkä ota vastaan henkistä valoa. Me voimme kohota sitä ylemmäksi valoa kohden, mitä paremmin kykenemme taistelemaan alaspäin vetäviä virikkeitä vastaan. Suurin vastuksemme syntyy siitä, että me teemme oman tahtomme emmekä Jumalan tahtoa. Tällä tavalla me pysymme karkotettuina Jumalasta ja kärsimme omatekoisessa helvetissämme.

***

Ravindra oikaisee sovituksen liian helppoa tulkintaa tiivistäen, että he, jotka toivovat syntiensä anteeksi antoa ilman syntisen egonsa uhriksi luovuttamista, eivät voi tulla Jeesuksen Kristuksen edustajiksi. Meidän pitää muuttua toisenlaisiksi olemuksiksi voidaksemme tulla toisenlaisten lakien alaisiksi ja vapautua alempien kahleista. Kristuksen rakkaus ja armo eivät puutu kosmoksen lakeihin. Kustannuksistaan ja kärsimyksistään välittämättä hän yrittää opettaa meille tietä uuteen syntymään.

Ravindran ja monen muun opettajan (kuten Gurdjieffin) mukaan henkinen kehitys on vastoin ulkoista, yhä laajenevaa kehityskulkua, joka on vielä tyypillistä koko luomakunnalle.

Kaikki ulkonainen julistus lähtee käsitteistä ”minä olen sitä tai tätä”, kun taas sisäinen polku merkitsee yritystä saattaa kaikki tuollaiset ”minä olen” -lausumat lakkaamaan jumalallisessa MINÄ OLEN -tilassa. Todellinen henkisyys on jatkuvaa kuolemisen harjoitusta egon ja maailmallisuuden laajentumista vastaan – se on kääntymistä ainoastaan Jumalan suuntaan.

Jumalasta kaukana oleminen ei kuitenkaan vie ihmisiä yhtä paljon harhaan kuin itsensä kuvittelu lähellä Jumalaa olevaksi. He, jotka tiedostavat olevansa kaukana todellisuudesta, voivat pyrkiä siihen ja tulla opastetuiksi, kun taas ne, jotka kuvittelevat perusteettomasti olevansa totuudellisia, jäävät aivan oikeutetusti matkalle, eikä heitä voida auttaa. Ihmiset, jotka ovat täynnä itseään, eivät varaa tilaa Jumalalle.

Havahtuminen siihen, että olemme itse henkisesti kuolleessa tilassa, on ensimmäinen tärkeä askel (eräänlainen kääntyminen) vapautumisessamme kuoleman vallasta.

Takertuminen maalliseen elämään, sen pelkojen ja halujen valtaan, aiheuttaa henkisessä mielessä kuolleen tilan. Vastaavasti kaipuu henkiseen elämään ja pinnallisen, syntisen elämän inho muodostaa kaksinaisen virtauksen radikaalin muutoksen ja kuolemasta irtautumisen suuntaan, jota kutsutaan metanoiaksi.

Tietoisuus henkisestä kuolemasta antaa meille ymmärryksen, voiman ja rohkeuden kuolla itsekkään itsemme suhteen, joka pitää meidät pimeyden ja murheen piirissä. Kuoleminen tämän itsen suhteen tarkoittaa kuolemista oman tärkeilynsä, itsekkäiden vaatimusten, pelon, oman tahdon ja kaikkien sellaisten tapojen suhteen, jotka sitovat meidät suunnattoman käärmeen tapaan siihen itseen, josta meidän pitäisi päästä vapaaksi.

Vapaus tai pelastus ei ole vapautta oman itsemme takia, vaan se on pikemminkin vapautta omasta itsestämme.

Ainoastaan he, jotka kykenevät kuolemaan tämän itsen suhteen, voivat herätä ikuiseen Itseen, Atmaniin ja Kristukseen. Jumalan Poika (Kristus) tuli erityisesti kutsumaan niitä, jotka kuulisivat kutsun osallistua hänen olemukseensa ja jakaa hänen kasteensa sekä kuolettaa Jeesuksen tapaan oman tahtonsa niin, että hekin voisivat ottaa osaa ylösnousemukseen.

Me voimme kohdata Jumalan Pojan vasta silloin, kun meidät on korotettu pinnallisen itsemme yläpuolelle Ihmisen Poikaan.

Ihmisjoukolle annetaan evankeliumissakin valittavaksi joko Jeesus tai Barabbbas, jonka nimi tarkoittaa ”isän poikaa.” Jokainen meistä on itseensä tullessaan ristillä ja risteyksessä. Muutaman hetken ajan me voimme valita, seuraammeko Barabbasta, isän poikaa, vai Kristusta, Isän Poikaa.

Kumman sinä valitset?

Tästä linkistä voit lukea Johanneksen evankeliumin tulkinnan