torni.jpg

 

Kesäkuun kuudennen päivän Iltalehdessä oli testi, joka mittasi, oliko henkilö seurapiiritaituri vai moukka. Testin avulla selvisi, kuinka hyvin kukin hallitsi etiketin ja pärjäisi siten kesän juhlatilaisuuksissa.

***

Tällainen testi ei ehkä (toivottavasti) ole tarkoitettukaan otettavaksi kovin vakavasti. Meihin suomalaisiin on alisteisen historian myötä tarttunut turhankin paljon kunnioitusta toisten asettamia, typeriäkin sääntöjä kohtaan.

Asiallisten sääntöjen tarkoituksena on luoda järjestystä ja ennakoitavuutta ihmisten kanssakäymiseen. Liian pitkälle vietynä ne synnyttävät lähinnä teeskentelyä ja ehkäisevät elämän luonnollista ja avointa virtausta.

Niin sanottu vanha kansa omaksui etikettinsä vanhempien näyttämän esimerkin ja kasvatuksen myötä, johon koulu antoi vain hieman lisäystä. Suurimmalle osalle riittikin myöhemmin pelkkä muistutus: olkaa ihmisiksi!

***

Testin otsikko on kyllä varsin pahasti harhaan johtava, siinä kun luokitellaan seurapiiritaiturin vastakohta moukaksi.

Etikettejä hallitsemattomat ovat ainoastaan etikettejä hallitsemattomia. Sellainen pieni vajaus on tarpeen vaatiessa varsin helposti täydennettävissä – jopa ostettavissa. Loistavien seurapiiritaiturien joukosta sen sijaan löytyy helposti ihmisyyden suhteen keskenkasvuisia, varsinaisia moukkia, joissa moukkamaisuus istuu luonteessa.

***

Me suomalaiset kyselemme aivan liian usein: kuinka tavataan?

Meillä olisi yleensä riittävästi tietoa ja ymmärrystä päätellä, millainen toiminta on asiallista. Varsin harvat joutuvat (tai pääsevät) osallistumaan tilaisuuksiin, joissa kiinnitetään erityistä – joskus täysin yliampuvaa - huomiota esim. pukeutumiseen.

Linnan juhlat ovat tyypillisin esimerkki siitä, kuinka ihmisiä tarkastellaan heidän yllään olevien, useimmiten toisten suunnittelemien vaateparsien perusteella. Tilanne ei ole sukupuolien kesken ollenkaan tasa-arvoista, sillä ainoastaan naiset joutuvat kriittisen huomion kohteiksi, miehet pääsevät frakeissaan kuin mäyräkoirat veräjän alta.

***

Vaalikeskusteluissa usein ilmenevä toisten puheenvuorojen päälle puhuminen voidaan hyvin luokitella yhdeksi moukkamaisuuden lajiksi, samoin välihuudot eduskunnan istunnoissa. Sivistyneinä pidettyjen henkilöiden esittäminä ne myös osaltaan luovat kelvotonta etikettiä, missä toisen ihmisen esittämiä ajatuksia on lupa halventaa moukkamaisin häiriöin.

***

Mikäli ihminen pitää itseään järjellisenä olentona, tulisi hänen luonnollisesti toimissaankin käyttää järkeään eikä vain nojautua pelkkiin sääntöihin ja hetken impulsseihin.

Vakavaa moukkamaisuutta on heikkojen ja avuttomien ryöstely ja pahoinpitely, sairaskohtauksen saaneen jättäminen kadulle odottamaan laupiasta samarialaista, kuin myös parkkipaikalla kolhimastaan autosta ilmoittamatta jättäminen (vaikka typerä laki ei sitä edellytäkään).

***

Poskisuukkojen oikeaoppinen suorittaminen ei ole pätevä sivistyneisyyden mitta – naapurin tervehtimättä jättäminen sen sijaan kertoo jotakin sivistyksen puutteesta: siitä, ettei toista ihmistä oteta huomioon.

Moukkamaisuudeksi voitaneen luokitella myös se, etteivät kaikki vanhemmat enää katso lastensa perään, vaan antavat näiden vapaasti ajelehtia tuhoisiksi tiedettyjen harrastusten parissa. Kasvatusvastuun sysääminen kouluille, sosiaalitoimelle, saati poliiseille johtaa kaoottiseen tilanteeseen, josta ei enää päästä yli pelkkiä porkkanoita tarjoillen, vaan tulisi jopa harkita vanhemmille rikosoikeudellista vastuuta alaikäisten lasten toilailuista.