kirkkop%C3%A4iv%C3%A4t.jpg

Kirkkopalvelut ry on teettänyt suunnitelman ja laittanut esille toukokuussa pidettävistä kirkkopäivistä katumainoksia, joissa naisten alusvaatemainoksen päälle on kirjoitettu sanat: 

”Sä oot hyvä just sellaisena kuin oot.” Kutsujaksi ilmoitetaan Jezuz!

Kampanjan kohderyhmä on viestintäpäällikkö Peltosen mukaan 25-40-vuotiaat nuoret kaupunkilaiset Turun alueella. Hänen mukaansa mainoksen idea on siinä, ettei tulijan tarvitse tämän ”Jezukzen” mielestä näyttää alusvaatemallilta (Jezuksen mielipide on siten Peltosen tiedossa).

Kirkkopäivillä tullaan puhumaan siitä, ettei kenenkään tarvitse olla enempää kuin mitä on.

Ihminen on tietenkin sitä mitä hän kunakin hetkenä kehityksensä vaiheessa sattuu olemaan. Ihmisellä saattaa olla jonkinlainen käsitys omasta persoonallisuudestaan – sekin nojannee suurelta osin ympäristön antamaan palautteeseen.

Sisäisestä – saati sisimmästä – olemuksestaan ihmisellä ei yleensä ole juuri mitään käsitystä (sisin ei tosin ole käsitteellisesti määriteltävissä).

On selvää, että ihminen on valmis kirkkopäivien kaltaiseen sosiaaliseen tapahtumaan sellaisena kuin hän on, mutta on kaikkea muuta kuin selvää, että hän olisi valmis myös uskontojen perimmäisten tavoitteiden suhteen.

Jos jokainen olisi valmis sellaisena kuin hän on, menettäisivät kaikki uskonnot ja filosofiat (paitsi ehkä epikurolaisuus) merkityksensä.

Suurin osa uskonnoista pyrkii omilla tavoillaan opastamaan ihmisiä ”palaamaan takaisin Isänsä kotiin” – irrottautumaan sisäisesti elämän katoavista, selvästi tilapäisistä ilmiöistä.

Se ei tietenkään tarkoita, että pitäisi ulkonaisessa mielessä yrittää olla enemmän kuin mitä on – päinvastoin – pitäisi päästä sisäisesti vapaaksi (hengessään köyhä) kaikesta siitä, mihin elämä on hänet ehdollistanut (eli missä on hänen rikkautensa).

***

Uusi Testamentti määrittää monissa kohdin sanomansa ytimeksi katoavaisuuden voittamisen. Se tapahtuu täydellisesti vasta yhdentymällä sisäisesti katoamattomaan – Jumalaan.

Ylhäältä syntyminen, tulella kastaminen, lapsen kaltaiseksi tuleminen, taivaallisen Isän täydellisyyden toteuttaminen tai Isän ja Pojan kanssa yhteen ja samaan ykseyteen tulo kuvaavat tätä korkeinta tavoitetta.

Evankeliumit itsessään eivät lupaa ehdoista vapautettua pääsyä taivasten valtakuntaan, vaan edellyttävät maallisuudesta vapautumista, joka vasta synnyttää ”kotiin paluuseen riittävän alkuperäisen kaltaisuuden.”

***

Vasta kirkko on määritellyt ylösnousemuksen lihalliseksi tapahtumaksi, jossa kuolemassa hajonnut ihmisruumis palautetaan ennalleen ja yhdistetään sielun kanssa iankaikkiseen (siis erilliseen eli synnilliseen – Jumalasta erillään olevaan) elämään.

Tällainen näkemys jättää hyvin paljon kysymyksiä esim. siitä, millaisen ruumiin saisivat sikiöinä tai aivan pieninä menehtyneet, vammaiset ja ne lukemattomat, jotka ovat ikänsä olleet varsin tyytymättömiä keholliseen puoleensa?

Toisaalta juuri kehollinen olomuoto rajoittaa suuresti tajunnan toimintakenttää ja toimii erillisyyteen (ja siten myös synnillisyyttä) johtavana tekijänä.

Tuomaan evankeliumin Jeesus toteaa: ”Surkea on se ruumis, joka tarrautuu toiseen ruumiiseen, ja surkea se sielu, joka tarrautuu näihin molempiin.”

Paavali toteaa: ”Liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.”

Haudankaivajat voivat ehkä parhaiten todistaa kehollisen olemuksen kertakäyttöisyydestä.

***

Kirkkopäivien mainos on nyt poistettu katukuvasta sosiaalisessa mediassa syntyneen kohun johdosta. Mainosta aluksi puolustellut järjestäjän viestintäpäällikkö pyytelee anteeksi epäonnistunutta kuvavalintaa, jonka viesti ei näytä avautuneen (eikä mikään ihme).

Toisaalta voitaisiin kyllä löytää vähäpukeisuuden tai alastomuuden ”hengellisiä perusteita.”

Tuomaan evankeliumin Jeesus esittää (no 37): ”Kun riisuudutte tuntematta häpeää, otatte pois vaatteenne ja tallotte ne pienten lasten tavoin jalkojenne alle, silloin saatte nähdä elävän (Isän) Pojan ettekä enää pelkää.”

Tässä ei tietenkään kehotetaan mihinkään nykyperformanssiin saati ruokottomuuksiin, vaan viitataan siihen, että ”elävän Isän Pojan” havaitseminen itsessään edellyttää sellaista mielen puhtautta, jossa mikään halu ei enää voi viritä.

Raamatun useat viittaukset ”kaiken salatun esiin noususta” kuvaavat sitä, että henkiseen pyrkimys nostaa kaikki mielen epäpuhtaudet tietoisuuteen, että ne voitaisiin voittaa. Toisaalta viittaukset tarkoittavat sitä, että ihmisen sisäinen laatu paljastuu peittelemättömänä hänen kehosta vapautuneessa olemuksessaan.