hr.jpg

Heikki Räisänen syntyi Helsingissä 10.12.1941. Kolmekymmentäneljä-vuotiaana hän tuli v. 1975 eksegetiikan professoriksi Helsingin ylipistoon.

Tuohon aikaan ”teologinen asenneilmasto” oli Suomessa vielä varsin perinnäinen, joten nuoren professorin julkisuuteen tuomat näkemykset raamatusta herättivät runsaasti vastustusta. Nuori Räisänen osoittautui kuitenkin tinkimättömäksi tutkijaksi, joka ei tehnyt kompromisseja, vaan jatkoi määrätietoisesti työtään.

Parinkymmenen vuoden työn jälkeen hänen johtamansa tutkijayhteisö nimettiin jo Suomen akatemian huippuyksiköksi kuuden vuoden ajaksi. Tämä oli omiaan nostamaan koko teologisen tiedekunnan arvostusta, jota usein kyseenalaistettiin. Uuden vuosituhannen alkaessa Akatemia hyväksyi myös eksegetiikan huippuyksikön jatkokauden. Tulokset olivat vakuuttavia ja maine levisi myös kansainvälisille kentille, joilla suomalaiset tutkivat alkoivat toimia ja saada arvostusta.

Räisänen toimi tutkijana Suomen akatemiaprofessorina vielä kauden 2001 - 2006, jolloin hän saavutti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tunnustuksia kohottaen samalla koko tiedekunnan arvostusta.

Teologisen tiedekunnan dekaani, Aila Lauha, kirjoittaa Vartija-lehdessä Heikki Räisäsen kuolinpäivänä 30.12.2015, että Räisänen oli pappi kuolemaansa saakka, vaikka hänen tutkimuksensa ravistelivatkin perinteisiä käsityksiä, ja vaikka häntä vastaan tehtiin kanteluita harhaoppisuudesta. Kirkko oli hänelle kuitenkin tärkeä viitekehys, vaikkakaan ei ongelmaton.

Räisänen halusi virittää keskustelua raamatusta ja antaa eväitä tekstien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Hän ei kohdistanut sanojaan ainoastaan teologian ammattilaisille, vaan myös tavallisille seurakuntalaisille, jotka halusivat itse paneutua asioihin. Monet löysivätkin hänen kirjojensa välityksellä raamatun aivan uudella ja tuoreella tavalla. Näin he saattoivat löytää uudestaan myös kirkon.

Yleinen valmius keskustella kirkon piirissä avoimesti myös vaikeista raamatun teemoista on lisääntynyt pitkälti juuri Heikki Räisäsen aloitteesta.

Totuus on tärkeä, eikä kirkko voi elää valheessa – näin Heikki ajatteli.

Tähän lienee helppo yhtyä, vakuuttaahan raamattukin: ”Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.”

Heikki Räisäsen kuva: Esko Jämsä