Dia31.jpg

Kun ihmisen tietämättömyydestä, paheista ja typeryyksistä muodostuneet pilvet ovat väistyneet, ja kun lisäksi hänen (yksilölliset, sielulliset) ”sisäiset hedelmänsä ovat kypsät”, ja hän itse (persoona) ”kypsä hedelmilleen”, saattaa hengen aurinko loistaa ja valaista hänen kaikki olemuspuolensa.

***

Valon käyttö henkisten muutosprosessien kuvauksissa johtuu osaksi jokapäiväisestä kokemuksesta, missä asiat näkyvät sitä paremmin mitä enemmän on ulkoista valoa. Toisaalta erikoiset valon aistimukset liittyvät myös yksilöiden sisäisiin kokemuksiin sekä ns. kuolemanrajakokemuksiin.

***

Neljännessä Mooseksen kirjassa on ns. Aaronin siunaus, joka tunnetaan nimellä ”Herran siunaus”. Vanhassa Bibliassa pyydetään, että Herra valistaisi kasvonsa sinun päälles, ja että Herra kääntäisi kasvonsa sinun puolees.

Päällisin puolin tarkastellen ”kasvojen” (olemuksen) valistaminen ja kääntäminen näyttäisivät tarkoittavan samaa asiaa, mutta niillä saattaa olla eri merkitys hengellisen edistyneisyyden suhteen.

Kasvojen (olemuksen) valistaminen tai kirkastaminen voisi kuvata niin sanottua ”ylhäältä syntymistä”, tajunnallista muutosta, jossa ihminen kokee sisäistä yhteyttä jumaluuteen. Usein tosin käy niin, ettei persoonallinen ihminen kykene saattamaan kokemuksensa ”hedelmiä” ilmennyksen piiriin, koska hänen psyykkis-mentaalinen olemuksensa ei ole sellaiseen riittävän kehittynyt.

Herran kasvojen (olemuksen) kääntäminen ihmisen puoleen voisi tarkoittaa edellistä edistyneempää tilaa, jossa kaikki ihmisen olemuspuolet saavuttavat välittömän ja välityksettömän vuorovaikutustilan aina aivotietoisuudesta jumalalliseen ydinolemukseen saakka. Eckhart toteaisi tästä, että Jumala on tuotu alas, että ihminen saattoi nousta ylös.

Hengellistä ”valistusta tai valaistusta” anotaan myös Isä Meidän rukouksessa pyytämällä päivään ”yliaineellista leipää” - panem supersubstantialem (jokapäiväinen on väärä käännös).

***

Hengellistä valaistusta edeltää yleensä pitkäaikainen elämän kokemusten aiheuttama luonnollinen ”valistus”: järjen ja ymmärryksen ”valon” lisääntyminen.

Ongelma on siinä, etteivät ihmiset etsi. Jos he etsivät, niin etsivät vielä väärältä suunnalta, itsensä ulkopuolelta. Sulkeutukaa kammioonne, sanoi eräs, joka tiesi, mistä tuli etsiä.

Mikäli he kuitenkin etsisivät oikealta suunnalta, he eivät useinkaan ole aivan tosissaan, vaan pitävät etsimistään yhtenä ”hyvänä harrastuksena”. Ei ole ihme, jos tulokset eivät ole laadultaan merkittäviä.