adventti.jpg

TOHTORI JOHANNES TAULER

ENSIMMÄISEN ADVENTTISUNNUNTAIN SAARNA (1300-luvun alkupuolelta)

 

”Että me voisimme nousta synneistämme, voittaa vihollisemme ja ylläpitää sieluissamme meidän herramme armollisen tulemisen (Room. 11:8).”

Tänään vietetään adventin alkamista, meidän herramme tuloa, voitokasta aikaa, josta luemme ja laulamme iloisin ja hartain sanoin pyhässä kirkossa. Vaikka muista ajoista toukokuu onkin täynnä iloa ja riemua, on tämä adventin aika muihin verraten erityisen sisäistä ja pyhää. Tämä on se aika, jonka tuloa kaikki Vanhan testamentin profeetat ja pyhät jo neljätuhatta vuotta sitten kaivaten huusivat: ”Herra, avaa taivaasi ja astu alas (Jes. 64:1) valaisemaan niitä, jotka pimeydessä ja kuoleman varjossa asustavat.” Lisäksi kaikki Vanhan testamentin kirjoitukset ja symbolit osoittavat sitä suuruutta, joka on tulossa – ja on nyt tullut. Kiittäkäämme siis lakkaamatta Jumalaa siitä, että Hän on antanut meille tänä aikana armon ja jakanut sen oikein meille kaikille, mikäli me vain haluamme ottaa sen vastaan.

Pyhä apostoli muistuttaa meitä siitä, että meidän tulee herätä syntiemme unesta, sillä yö on jo mennyt ja päivä valjennut, joten meidän tulee elää rehellisesti tässä päivässä (Room. 13:12–13).

Meidän pitää nyt oivaltaa selvästi oma langennut tilamme ja se, miten me voisimme nousta kaikista synneistämme ja rikkomuksistamme alkuperäiseen sisäiseen viattomuuteemme. Herramme on luonut ihmiset, että he täyttäisivät ne taivaankannen vapaat tilat, joista Lusifer joukkoineen on ajettu pois. Sama Lusifer on hänkin synkän vihansa tilassa johtanut ihmisiä harhaan, ollen tottelematon Jumalalle ja kadottaen samalla kaiken armon ja hyveellisyyden, joissa hän alun perin oli Jumalan ja enkelien kaltainen. Näin hän myrkytti ja turmeli puhtaan luontonsa. Myös ihminen on tällä tavoin kääntynyt kuoleman suuntaan halujensa sokeuden, tahtonsa vääryyden ja ylpeyden sekä pahojen himojensa johdattamana. Hän on sairastunut vihan voimista. Ihminen oli kunniassaan, mutta ei ymmärtänyt, vaan on tullut tyhmien järjettömien eläinten kaltaiseksi.

Tästä seuraa, että meitä vastassa on kolme vihollista, jotka valitettavasti ovat lähes voittamattomia ja hallitsevat ihmisten sydämiä: maailma, paholainen ja lihallisuus. Silloin kun nämä kolme hallitsevat tahtoa, katoaa sielun jalous, jonka Jumala on niin ystävällisesti valinnut. Ne, jotka sallivat tämän tapahtua itsessään, ajautuvat ilman muuta ikuista kuolemaa kohden.

Jumalan ystävät ja Häntä rakastavat itkevät katkerasti surusta ja murheesta, kun he näkevät näiden kolmen vihollisen hallitsevan ja asuttavan Jumalan kaupunkeja useiden henkisten ja maallisten (jollaisilta he tosin näyttävät) ihmisten keskuudessa. Heidän läheisilleen koituva ikuinen vahinko tuottaa suurta tuskaa, joka painaa raskaasti heidän sydämiään. He huomaavat, että itserakkaus on juurtunut niin syvään että vain harvat ihmiset rakastavat Jumalaa puhtaasti ja uskoen.

Maailma on hallitsevassa asemassa sekä ulkoisen että sisäisen ylpeyden johdosta. Niiden ihmisten lukumäärää, saati heidän syntejään ja rikkomuksiaan, ei voida edes laskea, jotka ovat tämän paholaisen järjestyksen alaisia – haluten näyttää joltakin ja olla jotakin.

Vihollisen valta johtaa heidät katkeruuteen, vihaan, epäluuloisuuteen, tuomitsevuuteen, kostoon, vastahakoisuuteen ja epäsopuun. Kaikki hänen opetuslapsensa ovat keskenään riidoissa, kykenemättömiä rakkauteen läheisiään kohtaan sekä raskasmielisiä.

Meidän lihallisuutemme hakee kaiken aikaa kaikissa asioissa omaa etuaan, syntisiä nautintoja ja mukavuutta. Ihmiset, erityisesti tuhoon tuomitut, eivät tiedä, millaista vahinkoa tästä koituu. Nämä kolme vihollista johtavat lähes kaikki ihmiset ikuiseen kadotukseen.

Mikäli joku tahtoo palauttaa alkuperäisen kunniansa ja arvokkuutensa, jonka Adam menetti langetessaan syntiin – ja me hänen myötään – ja tahtoo antaa sielussaan sijan Jeesus Kristuksen tulemiselle, niin hänen täytyy paeta maailmasta, voittaa demoninsa ja lihallisuutensa joka suhteessa puhtain motiivein. Lisäksi hänen pitää vakavasti harjoittaa niitä hyveitä, joista kerron seuraavissa kappaleissa.  

Ihminen lankesi paratiisissa kahden asian takia: aistillisuuden ja ylpeyden. Näin ollen meidän pitää myös palata takaisen kahden tekijän kautta, että luonto saisi takaisin alkuperäisen voimansa. Ensiksikin meidän tulee miehekkään päättäväisesti vastustaa ja kuolettaa kaikki väärät halut. Toiseksi meidän pitää täydellisesti nöyryyttää luontomme – ei vain Jumalan suhteen, jota vastaan luonto on ylpeydessään noussut – vaan myös toisten ihmisten suhteen. Asetu joka hetki kaikkein alimmalle tasolle, niin sinä voit nousta kaikkein korkeimmalle. Näiden kahden asian kautta luonto saavuttaa jälleen alkuperäisen voimansa.

Lisäksi ihmisen täytyy tulla kahdessa suhteessa enkelten kaltaiseksi. Hänen tulee antaa anteeksi kaikille, jotka ovat tehneet hänelle pahaa. Hänen tulee pitää vihollisia ystävinään – kuten enkelit tekevät aina, kun me vahingoitamme heitä synneillämme. Toiseksi hänen pitää mielellään palvella lähimmäistään, niin kuin rakkaat enkelit palvelevat meitä joka hetki Jumalan kautta.

Lopulta ihmisen täytyy tulla kahdessa suhteessa Jumalan kaltaiseksi. Ensimmäinen niistä on aito kuuliaisuus, jollaista herramme osoitti taivaalliselle Isälleen aina kuolemaansa saakka. Toinen on siinä, että hän kuuliaisuudessaan kasvaa ja vahvistuu hyveissään aina elämänsä loppuun saakka.

Tällä tavoin ihmisistä tulee sydämissään kestäviä ja taivaallisia. He ovat täydellisessä nöyryyden tilassa yhtä henkeä Jumalan kanssa. He ovat lempeän kärsivällisiä, hengessään köyhiä ja hehkuvat tulista rakkautta Jumalaa kohtaan. Kaikki, jotka saavuttavat tämän asteen – ja heitä ei ole paljon – voittavat vihollisensa, jolloin Jumala vapauttaa heidät raskaista taakoistaan ja auttaa heitä kärsimystensä kannossa. Sitten Jumala asettaa heidän kannettavakseen entistä monitahoisemman koettelemuksen siitä syystä, että ihmisessä kehittyisi kolme asiaa.

Ensi vaiheessa ihmisen tulee sisäistyä itseensä ja nähdä, mistä tuska on lähtöisin – ja sisäistyä sitten sen kautta itseensä – tullen lopulta todelliseksi itsekseen. Toisessa koettelemuksessa Jumala tahtoo hänen ottavan selvää, miksi hänelle on asetettu kärsimyksen taakkoja, ja mihin Jumala tahtoo hänen niiden myötä tulevan – mikäli hän seuraa Jumalaa ja antautuu Hänen tahtoonsa. Kolmanneksi ihmisen pitää luopua vielä itsestään ja kaikista luoduista asioista. Neljänneksi hänen tulee oppia kaikkien kärsimysten todellinen syy.

Olisiko se siinä, että ihminen tulee immuuniksi kaikelle ulkoiselle? Ei! Oikea syy on se, että ihminen löytää omasta todellisesta ydinolemuksestaan sen, ettei kukaan voi tai halua tehdä hänelle pahaa. Hänen tulee ajatella, että heidän pitäisi tuottaa hänelle enemmän tuskaa, mistä syystä hänen täytyy tuntea lämmintä myötätuntoa näitä kaikkia kärsimysten tuottajia kohtaan.

Sellaiset ihmiset ovat nöyrän Kristuksen seuraajia kuulijoita, ja heissä hän hallitsee ja heille hän lausuu: ”Pysykää minussa, niin te olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, joka tekee teidän vapaiksi (Joh. 8:31–32).”

Kristuksen sanojen seuraajissa on kahdenlaisia ihmisiä. Toiset kuuntelevat ja seuraavat häntä mahdollisuuksiensa puitteissa iloiten ja ottavat sanoman vastaan tyytyväisinä, mutta kaiken ainoastaan asioiden luonnollisissa muodoissa. He hylkäävät sen, jota he eivät voi maistaa tai tuntea, koska sellainen ei tyydytä heitä. Sitten he juoksevat koko ajan etsien kuultavakseen jotakin uutta, jota he voisivat ymmärtää. Nämä ihmiset eivät välitä siitä, että heidän pitäisi kuolettaa juoksemisen halu, tulla paremmiksi ja valita aivan toisenlainen tie.

Toiset taas kokoavat itsensä ja pysyvät itsessään ja omassa sisäisessä olemuksessaan ottaen armon valaisemina vastaan ainoastaan Jumalan käskyjä. He odottavat Hänen suoraa ja välitöntä kutsuaan ja tahtonsa ilmauksia ilman mitään välittäviä tekijöitä. Sillä kaikki, mikä tulee jonkin välittävän tekijän tai kuolevaisen olennon kautta, sisältää moninaisuuden synnyttämää jälkimakua ja katkeruuden siementä. Sellaisessa on jotakin luodun makua, jollaisesta täytyy riisuutua ja vapautua, mikäli henki tahtoo todella maistaa Henkeä niin, että Se voi asettua asumaan sielun todelliseen perustaan.

Silloin he, jotka ottavat lahjat ja Jumalan käskyt todella sisäisesti, välillisesti tai välittömästi, ottavat ne vastaan jumalallisessa lähteessä ja luovuttava ne siihen takaisin. Nämä ovat niitä, jotka ammentavat ja maistavat todellisesta lähteestä, kun taas ensimmäiset puheena olleet etsivät kaikin tavoin ja kaikissa asioissa itseään, haluten aina pysyttäytyä itsessään. Kuitenkaan he eivät voi todellisuudessa löytää itseään mistään niin varmalla ja yksinkertaisella tavalla, kuin sisäisestä perustasta, jossa ei ole mitään välittäviä tekijöitä.

Nyt saatatte kysyä, miten tämä Jumalan välitön järjestys tulee toteuttaa? Se löytyy, kun ollaan ja pysytään lujasti omassa sisäisyydessä, niin että ihmisestä tulee itsensä sisäisyyksissä asuja, joka jättää ulkoisen ja sellaisen etsimisen. Mikäli hän pysyy vakaasti siellä, tulee hän varmasti tietämään, mitä siellä tulee tehdä, ja mitä Jumala on hänelle välittömästi sisäisesti tai ulkoisen välityksellä määrännyt. Silloin hän päästää irti itsestään ja seuraa Jumalaa kaikkialle, minne Jumala häntä rakkaudessaan johtaa – sisältää se sitten näkyjä, toimintaa, kärsimystä tai nautintoa.

Mikäli Jumala ei anna hänelle tätä kaikkea, niin hän jättäytyy omaan yksinkertaisuuteensa ja kantaa kaiken rakkaudesta Jumalaan, vaipuen sisäisyyksiin ja asettaen eteensä kuvan rakkaasta herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta.

Hän suoritti kaikki tekonsa kolmesta syystä: ensimmäisen mukaan hän ei etsinyt missään toimissaan – suurissa tai pienissä – omaa kunniaansa vaan taivaallisen Isänsä kunniaa, alistaen kaiken Hänelle. Toisena asiana hän haki kaikissa toimissaan ihmisten parantumista ja pyhittämistä, niin että hän parantaisi kaikki ihmiset ja johtaisi heidät hänen nimensä tuntemukseen Paavalin sanoin: ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset tulevat autuaiksi ja tuntevat hänen nimensä.” Kolmanneksi hän tahtoo sanojensa, toimintansa ja elämänsä kautta antaa meille oikean esimerkin ja kuvan kaikessa täydellistyneestä elämästä.

Näissä asioissa kiinni pysyvät ihmiset ovat todella kaikkein jaloimpia ja rakastavampia ihmisiä. Näihin syntyneet edustavat kristikunnan suurinta pyhää rikkautta. He pyrkivät aina kaikkein parhaimpaan tulokseen eivätkä katso pienuuteen tai suuruuteen, vähäisyyteen tai paljouteen, vaan ottavat kaikessa huomioon ainoastaan Jumalan tahdon.

Tästä perustasta käsin kaikki teot ovat parhaita mahdollisia. He eivät välitä siitä, asettaako Jumala heidät ylös vai alas, sillä he eivät ole kiinnostuneita muusta kuin Jumalan tahdon tapahtumisesta kaikessa yhtäläisesti.

Että tämä toteutuisi meissä kaikissa, Jumala meitä siinä auttakoon. Aamen.

 

***

Blogistin suomennos kirjasta: Johann Tauler’s Predigten, Frankfurt am Main, 1826