ylpeys.jpg

Aforismeistaan tunnettu ranskalainen filosofi, La Rochefoucauld (1613–1680) toteaa: ”Jos tahdot itsellesi vihollisia, nouse ystäviesi yläpuolelle. Jos haluat ystäviä, salli toisten nousta yläpuolellesi.”

***

Sosiaalisissa suhteissa toteamus lienee ollut pätevä hyvin pitkään. Se tulee selvimmin esiin yhteisöissä, joissa ihmiset tuntevat toisensa. Nasaretin Jeesus koki ylenkatsetta erityisesti synnyinseuduillaan, missä ihmiset halusivat nähdä hänet pelkkänä ”puusepän poikana.”

***

Ihmisten yksilöllistyminen on välttämätön vaihe yleisessä kehitysprosessissa, vaikka se tuottaa runsaasti kyseenalaisia ilmiöitä.

Vahvistuvat persoonallisuudet haluavat löytää ja säilyttää oman paikkansa yhteisössä. He eivät aina katsele hyvällä, jos joku tuttu henkilö näyttää jossakin suhteessa nousevan heidän yläpuolelleen. Ihmisille on huomattavasti helpompaa antaa arvoa kaukaisille kohteille, joita ei läheisten tapaan tarvitse ”peilata itseensä.”

***

Rochefoucauld toteaa lisäksi: ”Kaikki ihmiset ovat yhtä ylpeitä. Erilaisia ovat vain tämän ylpeyden osoittamisen keinot ja tapa” – ja että ”ylpeys ei halua olla velassa, eikä itserakkaus halua maksaa mitään.”

***

Ranskalainen filosofi kohottaa ”riman” sosiaalisia suhteita paljon korkeammalle kirjoittaessaan: ”Nöyryys on alttari, jolla Jumala tahtoo itselleen uhrattavan.”

Matteus (23:12) kirjaa asian paljon tunnetummassa muodossa: ”Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

Matteuksen toteamuksen päähuomio ei viittaa sosiaalisiin suhteisiin, vaan siihen, että jossakin vaiheessa ihmistä tarkastellaan objektiivisesti hänen todellisen olemuksensa mukaan, jolloin kaikki keinotekoinen tehostus karisee pois.

Henkinen ”itsensä alentaminen” eli nöyryys (ei siis nöyristely) ei tarkoita pyrkimystä sosiaalisessa asteikossa mahdollisimman alas, vaan koko oman persoonallisen tajuntatapansa kyseenalaistamista – että sen olisi mahdollista väistyä suoran näkemyksen tieltä.

Kaikki ulkoisen elämän kautta saatu ”viisaus” on luonteeltaan suhteellista ja muuttuvaa. Jaakob (3:15) kuvasi sellaista (suoraan ylhäältä tulevaan verraten) ”riivaajien viisaudeksi.” Paavali piti sitä ”vanhan Aatamin viisautena.”