starofbethlehemmaryjesus-225x300.jpg

Kristillisessä uskontunnustuksessa vakuutetaan, että Jeesus Kristus syntyi Neitsyt Mariasta. Väitteen tueksi evankelistat Luukas ja Matteus esittävät, että sikiäminen oli tapahtunut Pyhän Hengen toimesta ilman fyysistä, synnillistä kontaktia lihallisen miehen kanssa. Markuksen evankeliumi ei mainitse syntymästä tai isäpuolesta mitään. Johanneksen evankeliumin alku julistaa lähinnä Logoksen tulemista ajattomuudesta ilmennyksen piiriin.

Jotkut tutkijat ovat päätelleet, että Jeesus oli avioton lapsi. Näkemyksen tueksi voidaan hakea Matteuksen viittaukset siihen, että Joosef halusi raskauden ilmi tultua purkaa kihlauksen, mutta enkelin ilmestyminen sai hänet perumaan aikeensa.

***

Nykyajan ihmisen saattaa olla vaikeata uskoa tällaisia selityksiä, kun tiedetään, että partenogeneettistä lisääntymistä tapahtuu lähinnä vain kummitussirkkojen kaltaisilla hyönteisillä, kirvoilla, ja kalojen parissa amatsonimolleilla.

***

Kysymys saadaan tietenkin sivuutettua toteamalla sen olevan puhtaasti uskon asia. Mutta ajatuksen taustaa voidaan lähestyä etsimällä sille aikaisempia vastineita muista perinteistä. Tiedetään, että hindulaisten Krishnankin väitetään syntyneen Neitsyt Devakista, egyptiläisten Horuksen Neitsyt Isiksestä, babylonialaisten Tammuzin Neitsyt Istarista ja Gautama Buddhan Neitsyt Mayasta.

Evankelistoilla on siten mahdollisesti ollut käytettävissään näitä aikaisempia näkemyksiä pyhinä pidettyjen persoonien alkuvaiheiden kuvaamiseen.

Lähin kirjallinen lähde on kuitenkin löytynyt Jesajan seitsemännestä luvusta: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Eräs suomalainen eksegeetikko esittää, että kyseinen sana (kr. parthenos) on käännetty väärin hebreasta kreikankieleen. Hebrean vastine, alma, ei hänen mukaansa viittaa lainkaan neitseyteen, vaan tarkoittaa pelkästään nuorta naista.

***

Neitseellisen sikiämisen perusteeksi saattaa siten olla vaikeata löytää konkreettista asiatietoa. Voidaan ajatella, ettei yhdenkään näiden henkisen sanansaattajan alkuvaiheista ole jäänyt myöhempien polvien käyttöön luotettavaa tietoa, joten he ovat päätyneet rakentamaan kuvaa myyttisestä syntymästä.

Esitysten taustalta saattaa löytyä myös näkemys aivan toisesta tai toisen laatuisesta syntymästä: siitä, että kyseinen persoona oli – ennen fyysistä syntymää tai jossakin vaiheessa sen jälkeen - syntynyt sisäisesti ylhäältä.

Tällöin voidaan todella puhua neitseellisestä syntymästä, jossa ”henki tulee suoraan hengestä” silloin, kun yksilön tajunta sulautuu universaaliin tietoisuuteen.

***

Marian neitseellisyys saattaa olla katolisissa maissa merkittävämpi asia kuin protestanttisissa, koska edellisissä hengellisiä asioita on pitkään lähestytty äidillisen Maria-hahmon kautta.

Periaatteessa lienee järkevää ajatella, ettei varauksellinen suhtautuminen neitseelliseen syntymään tai moniin muihinkaan uskontunnustuksen käsitteellisiin asioihin todennäköisesti aiheuta kenellekään kovin vakavaa ”sielullista vahinkoa”.