latvaa%20kohden.jpg

Henkisin voimin parantavien kestävät tulokset riippuvat suuresti siitä, kuinka puhdas on parantajan itsensä sisäinen olemus. Parantaja ei useinkaan ole täysin tietoinen siitä, mistä vaikuttava voima on lähtöisin, vaan suorittaa päätelmiä omaksumansa viiteajattelun puitteissa.

Käytännön toiminnassa tämä ei ole vakava puute, mutta parantajan olisi kuitenkin hyvä olla jossakin määrin tietoinen sisäisten voimien käyttöön liittyvistä periaatteista.

Sisäiset voimat muuntuvat ja välittyvät vapaasti ainoastaan puhtaan sisäisen olemuksen kautta. Hyvät tulokset nostavat usein parantajan jalustalle, mikä säännönmukaisesti nostaa esiin hänen luonteensa piilevät heikkoudet ja epäpuhtaudet (mikäli niitä on). Epäpuhtaudet heikentävät tai estävät voimien virtauksen, mikä houkuttaa valheellisuuteen.

***

Maallisissa ammateissa on omat pätevyysvaatimuksensa ja niitä mittaavat kokeet. Sisäisten pätevyyksien suhteen kokeita ilmaantuu viimeistään silloin, kun siirrytään pelkkien psyykkisten ja mentaalisten ilmiöiden piiristä henkisiin.

Hyvin monesta ihmisestä voi määrätietoisin ponnistuksin tulla muiden silmissä henkiseltä näyttävä persoona, mikäli hän elää puhtaasti ja epäitsekkäästi – tuntien enemmän iloa toisten auttamisesta kuin avun saamisesta itselleen. Ihmisestä voi sisäisten taipumusten tai harjoituksen myötä tulla myös sellainen, joka kykenee tietoisesti ohjaamaan ja keskittämään psyykkis-mentaalisia virtauksia.

***

Vanhimpien perinteiden piirissä on edellytetty, että todellisen henkisen voiman käyttäjä on täysin tietoinen siitä, mitä on syytä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Perimmäisten luovien voimien käyttö edellyttää itsekkyyden täydellistä puuttumista – äärimmillään itsettömyyttä (elämänsä kadottamista).

Mikäli sisäisin voimin toimijoiden omat olemukset eivät ole täysin puhtaita, henkinen voima alenee psyykkiseksi, ja saavutetut tulokset voivat olla yhtä hyvin elämää alentavia kuin sitä ylentäviä – koska ”he eivät tiedä, mitä he tekevät.”

Vanhoissa hengellisissä perinteissä opettajat joutuivat kantamaan täydellisen vastuun oppilaidensa kaikista toimista siihen saakka, kunnes nämä itse olivat tulleet täysin vastuullisiksi (tunsivat välittömästi hyvän ja pahan). Oppilailta vaadittiin ainakin seitsemän vuoden koeaika.

Matteuksen evankeliumissa on nykyisin silmin hieman epädemokraattiselta vaikuttava kohta: ”Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.”

Lausuma saattaisi viitata sekä sisäisiin voimiin että näkemyksiin, joita ei tulisi jakaa kenelle tahansa. Kypsymättömät henkilöt käyttävät voimia todennäköisesti väärin ja alentavat saamansa sanalliset opetukset oman puutteellisen ymmärryksensä mukaisiksi (elävästä sanasta tulee kuollutta kirjainta).

***

Jokainen ihminen toimii elämänsä aikana sekä hyvään pyrkivänä parantajana että pahaa tarkoittavana noitana. Ihmisen tunteet ja ajatukset eivät toimi ainoastaan hänen oman olemuksensa puitteissa, vaan saattavat heijastaa omaa laatuaan myös toisiin – erityisesti herkkiin ja haavoittuviin ihmisiin.

Varsinaista mustaa magiaa ilmenee tosin enää varsin vähän, mutta niin sanottu sosiaalinen media vilisee negatiivista, harmaata magiaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sellainen on omiaan saastuttamaan ihmisten mentaalisia olemuksia (tunteita ja ajattelua).

***

Tämä aika tuottaa paljon konsultteja, jotka ovat innokkaita (etenkin rahasta) jakelemaan neuvoja toisille – tosin he eivät todennäköisesti kanna neuvomistaan vastuuta seitsemää vuotta.

Itsensä konsultointikin saattaisi olla hyväksi siinä tarkoituksessa, että havaitsee oman luonteensa heikkoudet ja pyrkii ne siten korjaamaan – selittelemättä kaikkea parhain päin (ei liioin pahoin päin).

***

Tie elävästä sielusta (tavallisesta ihmisyydestä) eläväksi tekeväksi hengeksi (ylös nousseeksi) lienee periaatteessa äärettömän lyhyt, mutta käytännössä käsittämättömän pitkä. Periaatteessa on tarpeen ainoastaan täydellinen sisäinen irrottautuminen katoavasta, että tietoisuus voisi vapaasti kääntyä takaisin ajattoman alkuperänsä suuntaan – niin että henkinen voima voisi hävittää kaikki erillisen elämännäkemyksen luomat esteet katoavan ja katoamattoman väliltä.

Vasta tämän toteuduttua – Pyhän Hengen temppelin valmistuttua – on mahdollista saada käyttöön todellisia hengen voimia.