koi6-619x619.jpg

Sanontaa ei enää kovin usein kuule. Syy lienee siinä, että verbin merkitystä on vaikea hahmottaa, koska sanonta on varsin vanha, ja sanan merkitys muuttunut.

Yrittäjää ei tässä kuitenkaan laiteta minnekään, vaikka hän ei olisi edes yrittänyt mitään – laittaminen tarkoittaa samaa kuin moittiminen.

Sanonta kuuluisi nykyisessä muodossa siten: yrittänyttä ei moitita!

***

Sanonta liittyy joiltakin osin Raamatun käyttämään synti-sanaan, hamartiaan. Se merkitsee hyvässä tarkoituksessa suoritettua yritystä, joka kuitenkin saattaa epäonnistua. Asian ei kuitenkaan saisi antaa masentaa, sillä ”yrittänyttä ei laiteta – joka aamu on armo uusi!”