Matt. 21:12. ”ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet.”

Tämä lausuma on voinut alun perin kuulua Jeesuksen esittämien vertausten joukkoon, mutta sovitettu jossakin vaiheessa konkreettiseksi tapahtumaksi.

Aggressiivisena tekona se ei oikein istu ”toisenkin poskensa kääntävän” Jeesuksen luonnekuvaan. Tuskinpa kukaan todella henkinen ihminen olisi tällaiseen fanaattisuuteen alentunut, teko kun ei olisi edes johtanut positiivisiin tuloksiin, sillä puolen tunnin kuluttua kaikki olisi palautunut ennalleen.

Keskiajan dominikaanijohtaja, mestari Eckhart tulkitsee temppelin tarkoittavan tässä ihmisen sielua, josta oli ajettava pois pyyteellisyyden hienoimmatkin muodot:

Mestari Eckhart saarnan no 6 alusta:

Pyhästä evankeliumista voimme lukea, että Herramme meni Temppeliin ja heitti ulos ne, jotka ostivat ja myivät ja sanoi kyyhkysiä ja muita myyville seuraavaa: ”Viekää nämä asiat täältä! Viekää ne pois!”(Joh. 2:16)

Miksi sitten Jeesus heitti pois nuo, jotka ostivat ja myivät ja käski kyyhkysiä kauppaavat viemään ne pois sieltä? Hänellä ei ollut muita tarkoituksia kuin puhdistaa Temppeli, aivan kuin hän oli tahtonut sanoa: Minulla on oikeus tähän Temppeliin ja haluan sen itselleni ollakseni siinä herrana.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä temppeli, jossa Jumala voi ehdottomasti hallita Tahtonsa mukaan, on ihmisen sielu, jonka Hän on tehnyt täysin Itsensä kaltaiseksi, aivan kuten saamme lukea Herran sanoneen: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme” (1.Moos. 1:26). Ja näin Hän myös teki. Jumala on tehnyt sielun niin kaltaisekseen, ettei mikään muu taivaan ja maan kaikista Hänen ihmeellisesti luomistaan suurenmoisista olennoista muistuta Jumalaa yhtä paljon kuin ihmissielu.

Juuri tästä syystä Jumala tahtoo tämän temppelin puhdistettavan, että Hän voisi olla siinä täysin ainoana asiana. Tämä temppeli on juuri Hänen mukaisensa siitä syystä, että se on juuri niin Hänen kaltaisensa - ja Hän on siinä tyytyväinen: voidessaan olla siinä ainoana asiana.

Saarna kokonaisuudessaan:

https://www.netikka.net/studiomielty/temple.html

Paavali kirjoitti: ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat (1.Kor. 6:19).”

Paavali tarkoittanee tässä ruumiilla myös ihmisen mieltä ja sielua, joten tämäkin kirjoitus saattaisi osaltaan vahvistaa näkemystä Temppelin puhdistamisen vertauskuvallisen tulkinnan suuntaan.

Eckhart kuvaa vertauksen tarkoittamaa tilannetta siten, että siinä ovat kyseessä lähinnä hyvät ja uskonnolliset ihmiset, joiden hartaudessa oli yhä hienovaraisia, itsekkäitä piirteitä. Karkeimmat heistä muistuttivat Temppelin edessä kauppaa käyviä, sellaisia ihmisiä, jotka erilaisin uskonnollisin tai sosiaalisin toimin uskoivat voivansa ostaa itselleen Jumalan hyväksynnän.

Rahanvaihtajia ja kyyhkysten myyjiä kohtaan Jeesus oli suopeampi, koska he kuvasivat lähinnä sellaisia uskonnonharjoittajia, jotka eivät edes itse huomanneet, että heidän toimissaan oli itsekästä motivaatiota.

Nämäkin ihmiset rakastivat Jumalaa vielä kuin lehmää: siltä saatavan maidon takia (ei Jumalan itsensä takia, yli kaiken).

Tiivistäen voitaneen sanoa temppelin puhdistamisessa olevan kyse kaikenlaatuisten inhimillisten ehdollistumien uudelleenarvioinnista ja purkamisesta. Mielen saattamisesta sellaiseen tilaan, joka ei sisällä ennakkonäkemyksiä, jotka värittävät ja vääristävät kaikkea havaitsemista ja toimivat samalla esteenä todellisen kokonaisvaltaisen tiedostamisen suhteen.