tahtain.jpg

Tähtäimen voidaan todeta olleen aikaan ja asiaan suhteuttaen kohdallaan mm. Simo Häyhällä, joka viime sodan aikana lyhensi monen vastapuolen nuoren miehen elämäntaipaleen fyysistä osiota.

***

Nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa käsitetään viides käsky yleensä niin, että toisen ihmisen surmaaminen on periaatteessa aina kiellettyä. Tulkintaan lienee sekoitettu hieman Matteuksen evankeliumin näkemystä, jonka mukaan jo pelkkä vihamielinen ajatus on tuomittavaa.

Juutalaiset itse tosin tulkitsivat kiellon koskevaksi lähinnä omaa lähipiiriä – kaukaisemmat voitiin Jumalaan nojaten ”vihkiä miekan terällä tuhon omaksi (karja mukaan lukien)”.

Lähipiirissä tapahtuneet surmat sovitettiin yleensä verikostona, mutta jos ne olivat vahinkoja (nykyisiä kuolemantuottamuksia), niin tekijöillä oli mahdollisuus hakeutua turvakaupunkeihin.

***

Monet haaveilevat siitä, että väkivaltaisuudet lopetettaisiin jollakin kansainvälisellä, yhteisesti valvotulla sopimuksella. Ajatus jäänee haaveeksi vielä hyvin pitkäksi aikaa, koska sen täydellinen toteutuminen edellyttäisi perusteellisia muutoksia ihmisten psyyken toiminnoissa.

Aineellisten asioiden, vallan ja kunnian haluaminen ovat ihmisyyteen kuuluvia ”vetovoimia”. Niiden tarkoituksena on pitää yllä tajunnallista evoluutiota (muutosta), joka saattaisi hidastua, jos olosuhteet tehtäisiin liian pehmeiksi.

Jopa sota saattaa joiltakin osin ”jalostaa” ihmisluontoa – muutenkin kuin vain tietoisuutena sen kauhuista. Se voi synnyttää kärsivällisyyttä ja uhrimieltä, joilla on tärkeä merkitys ihmisyyden korkeimpien (henkisten) tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Voitaneen väittää, että todellisia pasifisteja ovat ne, jotka ovat itse kokeneet sodan pahimmat hirveydet (poikkeuksiakin toki löytyy).

***

Matteuksen evankeliumissa väkivallattomuuden tähtäin ja edellytykset asetetaan selkeästi ”maallisen horisontin yläpuolelle” – jopa ajan ja tilan ulottumattomiin.

Tähtääjän on määrä kadottaa itsensä ja tavanomaisen elämäntajuntansa yhdistyessään sisäisesti äärimmäiseen kohteeseensa.

***

Sanotaan, että Mestari Eckhartilla – samoin kuin Nasaretin Jeesuksella, apostoli Paavalilla, Ristin Johanneksella ja jopa ”jumalattomalla” Nietzschellä – oli tähtäimissään ainoastaan yksi kohde: itsetietoinen, jumalallinen ja pysyvä olotila.

Eckhart kutsui sitä ”Jumalan Pojan syntymäksi ihmisen sielun puhtaimmassa olemuksessa”, Jeesus ”syntymäksi ylhäältä, tai Isän ja minän samuudeksi”.

Paavali kehotti pukemaan ylleen Kristuksen tai tulemaan hänen kaltaisekseen (antamalla hänelle oman puhdistuneen olemuksensa kautta muodon).

Ristin Johannes neuvoi vapauttamaan tajuntansa kaikesta Jumalaan kuulumattomasta pukemalla sisäisyytensä ”uskon, toivon ja rakkauden kaapuun”.

Filosofi Nietzsche toteaa, ettei ihminen ole mikään lopullinen tarkoitus, vaan pelkkä voitettavaksi ja ylitettäväksi tarkoitettu välivaihe yli-ihmisyyteen (Kristukseen), joka merkitsi tietoisuuden paluuta takaisin alkuperäiseen, jumalalliseen tilaansa.

***

Fyysisen ja psyykkisen elämän puitteissa ihmiset asettavat tähtäimensä omaksumiensa mielikuvien pohjalta – usein hieman yläkanttiin, mikä tuottaa pettymyksiä.

Elämän tuulet ovat usein arvaamattomia, joten hyvinkin tähdätyt ”laukaukset” voivat mennä harhaan. Monesti tosin joudutaan myöhemmin toteamaan – hyvä että meni!

Elias Lönnroth kuvasi eräässä lehtiartikkelissaan kahta miestä, joista toinen oli asettanut ”tähtäimensä” kiinteästi hyvin korkealle ja kompasteli sitten pieniinkin ”maallisiin esteisiin”. Toinen suuntaili ”tähtäintään” myös tavanomaisen elämän kohteisiin ja välttyi kompasteluilta. Kumpainenkin saavutti lopulta saman tavoitteen, jossa ”kohteen Isäntä” ihmetteli ensimmäisen risaista olemusta todeten, että Hänen vuorensa on kohteena niin korkea, ettei sitä tarvitse pitää jatkuvasti silmissä, vaan tulisi myös ottaa vaarin askeleistaan (ottaa niistä oppinsa).

***

Jopa kreikan sana ”synti” (hamartia) merkitsee harhaan osumista huolimatta varsin kelvollisesta ”tähtäyksestä”. Hyvä ”tähtääminen” merkitsee kykyä keskittää huomionsa johonkin asiaan – osuminen edellyttää tietoa ja taitoa saattaa asia loppuun saakka.

***

Koko ihmisyyden kannalta ”asioiden loppuun saattaminen – Consummatun Est” toteutuu (jos on toteutuakseen) yleensä useiden vaiheen kautta. Niissä ”tähtäin” asettuu yhä abstraktimpiin kohteisiin, kunnes kaikki erilliset kohteet, ja tähtääjä itse, jäävät taakse ja antavat sijaa sille, jossa on kaikki valmiina – ikuisesti.